Illustrasjonsfoto

Entreprenørens ansatte ble dømt for bedrageri i Spania - det kan få konsekvenser i Norge

Nye Veier og Statens vegvesen vil vurdere om en bedrageri-dom fra Spania knyttet til to tidligere Acciona-ansatte kan få konsekvenser for entreprenøren i Norge.

Det var Aftenposten som denne uken fortalte om bedragerisaken som gjelder to tidligere ansatte i entreprenørgiganten Acciona.

Spanjonlene har etablert seg med flere prosjekter i Norge, både i jernbane- og i veisektoren.

Dommen er fra 2019 og er knyttet til et prosjekt i Zaragoza i Spania.

Aftenposten skriver at lederen for prosjektet ble dømt til over to års fengsel for grovt bedrageri, forfalskning, hvitvasking og misbruk av offentlige midler, mens kontraktsansvarlig i prosjektet ble dømt til halvannet års fengsel for forfalskning av dokumenter.

I forbindelse med saken må Acciona, ifølge Aftenposten, betale en erstatningssum på flere hundre millioner kroner til distriktsmyndigheter nord i Spania fordi Acciona er tilkjent et «objektivt arbeidsgiveransvar».

– Acciona har ikke vært siktet

I en epost til Byggeindustrien understreker Acciona at de som selskap ikke har vært siktet i saken:

«Acciona aksepterer ikke noen form for uregelmessigheter eller brudd med våre verdier. Vi har høye standarder, strenge regler og omfattende systemer for kontroll og etterlevelse, for å forhindre korrupsjon i alle de 30 landene vi har virksomhet i. Dette vises også i hvordan vi er rangert i kåringer som måler selskapers miljø-, sosial- og selskapsstyring (ESG).

Saken Aftenposten viser til, er fra ti år tilbake i tid. Den involverer tidligere ansatte i Acciona. Ingen av dem var toppledere i Acciona Infrastructure eller del av ledergruppen der eller i datterselskaper.

Acciona har ikke vært siktet i forbindelse med denne saken. Vi har samarbeidet aktivt med myndighetene for å avklare og få alle fakta på bordet. De ansatte som var involvert har selvfølgelig blitt sanksjonert og avskjediget.

Acciona har brukt denne saken til å forbedre systemene for kontroll- og compliance i alle deler av virksomheten og for alle våre 30.000 ansatte. Utover det har ikke denne saken noen tilknytning til våre prosjekter i Norge», skriver Acciona i eposten til Byggeindustrien.

Kan få konsekvenser i Norge

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto: Statens vegvesen

Både Nye Veier og Statens vegvesen sier til Aftenposten at de vil vurdere om dommen som avisen omtaler kan få konsekvenser for selskapet i fremtidige konkurranser i Norge.

– Vi vil gå inn i denne saken. Dette kan få konsekvenser for selskapets videre deltagelse i Norge, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen til Aftenposten.

Acciona er en av entreprenørene som er en del av entreprenørfellesskapet Via Sotra som kjemper om å bygge Sotrasambandet for Vegvesenet i en OPS-kontrakt.

Byggeindustren har vært i kontakt med Kjell Inge Davik og spurt hvilke konsekvenser dette får for den pågående Sotrasambandet-konkurransen, men utbyggingsdirektøren har ingen ytterligere kommentarer utover det han har sagt til Aftenposten.

Dette sier Nye Veier

Christian Altmann i Nye Veier. Arkivfoto.

Kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann, sier at bedrageri-saken kan få konsekvenser også hos dem.

– Vi kjente ikke til dommen. Men ja, dette kan få konsekvenser også hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier til Aftenposten

Til Byggeindustrien skriver Christian Altmann følgende i en e-post:

– Per i dag er ikke Acciona med i noen konkurranser hos oss. De er i kontrakt på E6 Ranheim-Værnes, og det forholdet er upåvirket av dette. Acciona var med i konkurransen om å bygge E39 gjennom Lyngdal til fredag, men denne ble da tildelt Implenia/Stangeland, opplyser Altmann.

– Var denne saken oppe som tema i E39-konkurransen?

– Nei, men den ville kommet på radaren dersom de gikk videre og hadde tilbud under BMP (byggherrens markedspris, journ. anm.), svarer Altmann.