Ny Sotrabru er en del av OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

En av verdens største entreprenører skal ha trukket seg ut fra Sotrasambandet

Den franske entreprenørkjempen VINCI skal ha trukket seg ut fra entreprenørfellesskapet Via Sotra som kjemper om å bygge Sotrasambandet. 

Fakta

VINCI er en global aktør og sysselsetter 222.000 mennesker i rundt 100 land. Det franske selskapet designer, finansierer, bygger og drifter infrastruktur. Kilde: Viasotra.no

Via Sotra er en av tre grupperinger som har kvalifisert seg for å konkurrere om gigantkontrakten på rv. 555 Sotrasambandet.

OPS-kontrakten har en anslått verdi på rundt 17 milliarder kroner.

Via Sotra består av VINCI Concessions S.A.S., VINCI Highways S.A.S., Acciona Concesiones S.L. og Implenia Switzerland Ltd.

På grupperingens norske nettside står fortsatt VINCI oppført som en av deltakerne i Via Sotra, men det kommer nå rapporter om at franskmennene har trukket seg ut fra entreprenørfellesskapet.

Inframationnews, som er en betalingstjeneste som følger det internasjonale infrastrukturmarkedet tett, meldte om dette i slutten av april.

Inframationnews viser til kilder som er tett på prosessen.

Statens vegvesen uttaler seg ikke om interne forhold

I Statens vegvesen skriver prosjektleder Arve Tjønn Rinde følgende i en kortfattet e-post til Byggeindustrien:

– Vi uttaler oss ikke om interne forhold i OPS-konkurransen på nåværende tidspunkt ettersom vi er i en tilbudsprosess.

Byggeindustrien har vært i kontakt med VINCIs kommunikasjonsavdeling, men de kan ikke kommentere saken.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med både Acciona og Impleina i Norge. Ingen av de to entreprenørselskapene har en kommentar til saken.

Signering til høsten

Statens vegvesen meldte i desember at alle de tre prekvalifiserte grupperingene hadde levert tilbud som skulle videre til forhandlinger.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, opplyste da til etatens nettsider at prosjektet var i rute til signering til høsten.

Sotra Link og ITIAS

De andre grupperingene som kjemper om å få bygge Sotrasambandet er Sotra Link og ITIAS.

Sotra Link består og er eid av FCC Construcción S.A., Salini Impregilo S.p.A., SK Engineering & Construction Co. Ltd. og Macquarie Corporate Holdings Pty Limited.

ITIAS består og er eid av Itinera S.p.A., IHI Corporation og ASTM S.p.A.

OPS

Kontrakten er et offentlig-privat-samarbeid (OPS). Her etablerer det private et selskap som står for utbygging og drift av en offentleg veistrekning.

Kontrakten på Sotra, når det blir signert, vil derfor være en av de største samferdselskontraktene så langt i Norge.

Om prosjektet

Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg fra Storavatnet i Bergen kommune til Kolltveit i Øygarden kommune. I tillegg til ny firefelts Sotrabru inkluderer kontrakten:

 • 5,2 km 4-felts hovudvei i dagsoner med 6 større kryss
 • 10,6 km vegtunneler, av disse er 4,4 km toløps tunneler + 1,8 km ramper
 • 1,6 km hovudvei på fv.562 (Askøyvegen) med 1 større kryss
 • 24 km 2-feltsveier/ tilkomstvei
 • 8,8 km hovudsykkelvei (sykkelveg med fortau)
 • 6 km gang- og sykkelvei
 • Kollektivveier og kollektivfelt
 • 0,5 km gang- og sykkeltunneler
 • 22 bruer inkl. gang- og sykkelbruer
 • 19 kulvertar og 23 tunnelportaler
 • Murer
 • Kollektivplasser og parkeringsplasser