Entras bearbeidede plan for Lilletorget omfatter et 102 meter høyt bygg. Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visualsEt allment tilgjengelig byhus og opprinnelig fasade er tilbakeført i Entras nye planforslag for Lilletorget 1. Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visualsUnderjordisk trailerparkering skal muliggjøre byliv på dagens parkeringsplass. En aktiv fasade flanker Vaterlandsparken og inviterer til en oversiktlig og åpen møteplass som innbyr til opphold for flere gjennom døgnet. Illustrasjon: Henning Larsen/ Vivid visuals

Entra legger frem ny plan for Lilletorget

Eiendomsutvikler Entra har i samarbeid med Henning Larsen, Asplan Viak, Multiconsult, SLA Landskapsarkitekter, og Leva Urban Design, videreutviklet planforslaget for Lilletorget i Oslo, som først ble lagt frem sommeren 2021. Det nye sentrumsbygget skal romme mer enn 2.000 arbeidsplasser og strekke seg 102 meter i været.

Det skriver Entra i en pressemelding denne uken.

Lilletorget ligger midt i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken. Entra skriver i meldingen at de ønsker å erstatte dagens bygning med et flerfunksjonelt bygg som tilrettelegger for mer enn 2.000 nye arbeidsplasser. De nederste etasjene, med omtrent 6.000 kvadratmeter, planlegges for utadrettede tilbud.

– Siden plansaken startet opp i 2016, har Entra ervervet og jobbet med utvikling av flere eiendommer i området. Brukerinvolvering og innsiktsarbeid har gitt en økt forståelse for områdets behov, og med flere eiendommer i nabolaget har vi mulighet for å jobbe med en mer helhetlig byutvikling av området, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Lilletorget ligger i overgangen mellom nyere bebyggelse rundt Oslo S med høyhusklyngen mot sør og den historiske murbyen med bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo mot nord og øst.

– Bygget ivaretar overgangen mellom høyhusene, Oslo S og den historiske bystrukturens skala og materialitet med et tydelig arkitektonisk grep som tar hensyn til omgivelsene. Det videreutviklede forslaget består av ulike høyder, og bidrar til en naturlig nedtrapping mot Vaterlandsparken og den historiske bystrukturen mot nord. Bygningen er planlagt til 102 meter, sier designsjef Kasper Kyndesen i Henning Larsen.

I det reviderte planforslaget er Vaterlandsparken inkludert i planområdet, og omforming av Vaterlandsparken er, ifølge pressemeldingen fra Entra, en viktig del av forslaget.

– Med Lilletorget spiller vi på lag med utviklingen i Oslo, og møter det historiske Vaterland med respekt. Vår ambisjon er å ivareta både de sosiale, økonomiske og miljømessige aspektene av bærekraftsdimensjonen, og bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt, sier Emelie Tornberg, ansvarlig for byutvikling og arkitektur hos Entra.

I forbindelse med store arrangementer i Oslo Spektrum blir mange av de nærliggende områdene okkupert av trailere. Planforslaget for Lilletorget skal sammen med NOVA Spektrum løse parkeringsutfordringen med et underjordisk trailerparkeringsanlegg. Nedkjøring til trailerparkeringen vil kun foregå fra Stenersgata, mellom Oslo Spektrum og Lilletorget 1, skriver Entra.