Dagens bygning på Lilletorget i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken. Foto:Trygve Indrelid/Entra
Dagens bygning på Lilletorget i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken. Foto:Trygve Indrelid/Entra

Samspillsallianse skal bearbeide planforslaget for Lilletorget

Planforslaget for Lilletorget i Oslo som var ute på offentlig høring før sommeren mottok flere innspill. Nå etablerer Entra et samarbeid med Asplan Viak, Multiconsult og Henning Larsen for å bearbeide forslaget og imøtekomme innsigelsene til prosjektet.

Lilletorget ligger i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken, og dagens bygning fra 1934 skal erstattes med et prosjekt som tilrettelegger for cirka 2000 nye arbeidsplasser.

– Det eksisterende bygget ligger på en krevende tomt. Samtidig som det nye bygget vil oppfattes som en del av høyhusklyngen rundt Posthuset og Oslo S, skal det ha koblinger til, og møte det historiske Vaterland med respekt, skriver Entra i en pressemelding.

– Siden plansaken ble startet opp i 2016, har Entra ervervet og jobbet med utvikling av flere eiendommer i området som gir mulighet for en bedre helhetlig byutvikling av området. Entra ønsker å fremme et bearbeidet forslag for Lilletorget som i større grad vil kunne svare ut en ønsket utvikling av området rundt Vaterland, skriver selskapet.

­— Vi er opptatt av at prosjektene skal bidra til å skape attraktive, inkluderende og gode bymiljø tilpasset det området vi er en del av. Gjennom helhetlig utvikling, og med eiendommer som gir tilbud til ulike målgrupper, skapes den gode byen. For å få til dette er vi avhengig av å ha med å oss dyktige aktører som kan gjøre oss bedre, sier Emelie Tornberg, strategisk rådgiver innen byutvikling og arkitektur hos Entra ASA i meldingen.

— Det er svært spennende å få være med på å transformere området rundt Vaterlandsparken og bidra til å virkeliggjøre et prosjekt som har svært høye miljø- og klimaambisjoner. Vi ser frem til å jobbe tett med Entra og de andre aktørene for å utvikle og realisere dette, og gleder oss til å komme i gang, sier konserndirektør Kristin Olsson Augestad i Multiconsult.

De to rådgivende ingeniørselskapene Asplan Viak og Multiconsult har valgt å gå sammen i en gruppering for å kunne tilby alle tjenester og spisskompetanse innen rådgivning og prosjektering.

— Vi er stolte over at Entra har valgt oss som samarbeidspartner i utviklingen av Lilletorget. Vi kjenner Entra som en ambisiøs eiendomsutvikler, og vi gleder oss til å bidra til realiseringen av dette forbildeprosjektet. Sammen stiller vi med en stor ressursbase, som inkluderer høy kompetanse innen alle de aktuelle fagområdene, og med de fremste ekspertene på miljø og bærekraft, sier Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør i Asplan Viak.

I fellesskap har aktørene valgt Henning Larsen Oslo som arkitektteam.

Kasper Kyndesen, Design Director i Henning Larsen, forteller at de har levert en oppgaveforståelse som plasserer Lilletorget inn en historisk og bymessig kontekst.

— Henning Larsen er utrolig stolte over å bli valgt. Vi blir en del av en felles reise med et kompetent team, som har et sterkt verdigrunnlag og høye miljøambisjoner. Sammen med de øvrige aktørene i prosjektet for Lilletorget kommer vi til å sette en ny standard for hvordan vi kan utvikle ambisiøse miljøbygg i en bykjerne, sier Kyndesen.

Leva Urban design, som kjenner området rundt Vaterland og Posthuset godt, er knyttet til prosjektet og vil bidra til å nå de sosiale målene som er satt.