Illustrasjonsfoto

- Enkle tiltak reduserer ulykkesrisikoen i trafikken

Risikoen for å bli utsatt for en alvorlig trafikkulykke er størst på fylkesveger og riksveger på Østlandet. Ifølge leder Magnus Larsson av Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe kan trafikantene med enkle tiltak likevel redusere ulykkesrisikoen.

Ulykkeanalyserapporten for 2013 viser at ulykkesrisikoen i perioden for 2005-2013 varierer mellom fylkene og type veg. Region øst består av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Statens vegvesen gjennomfører dybdeanalyser av alle dødsulykker på europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger, skriver vegvesen.no.

- Regionen sett under ett viser at fylkesveger og riksveger har den største ulykkesrisikoen for alvorlige trafikkulykker. Unntaket er Oppland hvor europavegene kommer på topp. Bakgrunnen for at ulykkesrisikoen er størst på fylkesveger og riksveger skyldes ofte en varierende vegstandard uten midtrekkverk, "farlig" sideterreng og manglende fysiske skiller mellom biler og fotgjengere og syklister, sier Magnus Larsson. Han leder den regionale ulykkesanalysegruppen (UAG) i Statens vegvesen på Østlandet.

Slik reduserer du ulykkesrisikoen

Larsson mener det er en del forhåndsregler trafikantene kan ta for å redusere ulykkesrisikoen.

- Av de ulykkene vi har analysert er det noen faktorer som går igjen som utløsende årsak til alvorlige trafikkulykker. Mitt råd til trafikantene er derfor:

* Sørg for å tilpasse farten etter forholdene på stedet. På enkelte strekninger må du kanskje redusere farten til under fartsgrensen hvis det uoversiktlig eller glatt.

* Fokuser på kjøringen! Ikke la deg distrahere av f.eks. mobiltelefon og andre passasjerer.

* Ta mobilsamtaler og eventuell teksting når du har parkert og står stille. Verden stopper ikke selv om du ikke svarer på mobilen umiddelbart.

* Ta tilstrekkelige med pauser på langkjøring og sørg for rikelig med tilførsel av væske.

* Manglende søvn gjør at du får klart reduserte kjøreferdigheter. 24 timer uten søvn tilsvarende ca. 1 i promille! Stopp og sov minst 15 minutter hvis du er trøtt.

* Menn er langt oftere de som utløser alvorlige trafikkulykker. Menn bør overlate rattet til kvinnene oftere.

* Bruk alltid bilbelte, også på korte turer.

* Skal du kjøpe eller leie bil, velg biler med toppscore i EuroNCAP

* Skal du kjøpe bruktbil, velg en bil med antiskrenssystem

Variasjoner fylkene imellom

Antall drepte på Østlandet gikk ned fra 46 personer i 2012 til 42 personer i 2013. Går vi tilbake til f.eks. 2007 har nedgangen i antall drepte vært på hele 55 prosent på Østlandet. Larsson understreker at tallene er relativt små, og at han tar forbehold om at det vil være naturlige årlige variasjoner.

- Det er relativt store forskjeller mellom fylkene på Østlandet. Eksempelvis er det slik at man i Østfold kan kjøre hele 200 millioner kilometer på europavegene før det skjer en alvorlig trafikkulykke. I f.eks. Oppland fylke kan man tilsvarende kjøre – hvis vi forholder hos til statistikken - 40 millioner kilometer eller fem ganger mindre, før det skjer en alvorlig trafikkulykke, avslutter Magnus Larsson.