Enighet om forslag til byvekstavtale for Kristiansandsregionen

– Jeg er glad for at det ble enighet i forhandlingene om byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård via en pressemelding.

Lokale parter og staten ble torsdag 13. juni enige om et forslag til byvekstavtale for Kristiansandsregionen, for perioden 2024-2033. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen før avtalen kan inngås.

– Gjennom byvekstavtaler legger vi til rette for god fremkommelighet, effektiv arealutnyttelse og løsninger for at flere skal velge gange, sykkel og kollektivtransport. Det gir grønnere og mer attraktive byer å bo i, og er en utvikling vi ønsker for Kristiansandsregionen, sier Nygård videre.