Illustrasjonsfoto.

Energikostnader blir regulert i Vegvesenets asfaltkontrakter

Helt fra våren 2022 har det vært dialog mellom EBA og Statens Vegvesen om kompensasjon for økte energikostnader og framtidig regulering av energikostnader. Nå har aktørene blitt enige om en løsning for kontraktene for 2023.

– Entreprenørene er veldig fornøyde med at Statens vegvesen har tatt innspillene på alvor og at vi har hatt god dialog om mekanismer som vil redusere entreprenørenes risiko i fremtiden, sier Morten Aurstad Aspnes, leder for asfaltutvalget i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Ettårige asfaltkontrakter som brukes i forbindelse med vedlikehold av riks og fylkesveier har i mange år vært fastpriskontrakter med kun indeksregulering av bitumen. Kostnader for energi til oppvarming har ikke vært regulert siden 2014. Spesielt i 2022 har kostnadene for energi hatt en stor og uforutsigbar økning siden entreprenørene leverte tilbudene i januar/februar, skriver EBA i en pressemelding.

Ordningen som nå innføres i kontraktene til Statens vegvesen går ifølge EBA ut på at kontraktens enhetspriser skal reguleres etter «Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger», samme ordning som for flerårige kontrakter.

Veidekkes Morten Aurstad Aspnes er leder for asfaltutvalget i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Veidekkes Morten Aurstad Aspnes er leder for asfaltutvalget i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Foto: Veidekke.

Alt i alt innebærer forslaget at Statens vegvesen tar en større andel av risikoen for prisøkning enn tidligere. Endringen vil bli innført i konkurransegrunnlaget allerede for 2023, skriver EBA i meldingen.

– 2022-sesongen har vært meget spesiell og vi håper alle at vi ikke får lignende hendelser i fremtiden, men sesongen har også vist at entreprenørene hadde en uholdbar risiko i kontraktene, kommenterer Aspnes.

EBA understreker viktigheten av at fylkene følger den gode ordningen som Statens vegvesen nå har innført, slik at man får tilsvarende ordning i fylkeskontraktene. Det samme gjelder også kommunene, slik at man sikrer en rimelig risikofordeling mellom partene.

– Vi vil nå oppfordre alle andre offentlige innkjøpere av asfalt til å følge Statens vegvesens gode eksempel og innføre prisregulering etter denne indeksen i dekkevedlikeholds- og utbyggingskontrakter, sier Aspnes.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.