Dieselprisen har steget med over 50 prosent etter at asfalttransportørene skrev kontrakt med asfaltentreprenørene tidlig på året. Dette skaper utfordringer i offentlige kontrakter hvor prisøkningen på diesel og andre energikostnader ikke blir regulert.

Dieselprisen har steget med over 50 prosent etter at asfalttransportørene skrev kontrakt med asfaltentreprenørene tidlig på året. Dette skaper utfordringer i offentlige kontrakter hvor prisøkningen på diesel og andre energikostnader ikke blir regulert.

Illustrasjonsfoto

Transportører får ikke dekket prisøkning – avslutter asfaltsesongen for å unngå konkurs

OTTS Transport, et av landets største selskaper innen asfalttransport, melder at 10-15 prosent av deres lastebileiere har avsluttet asfaltsesongen som en følge av at kostnadsøkningen på diesel ikke blir kompensert. – Vi kan ikke pålegge de å kjøre hvis det vil medføre konkurs, sier daglig leder Geir Prytz Heen.