I februar var det én person som døde i trafikken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
I februar var det én person som døde i trafikken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Én person døde i trafikken på norske veier i februar

I februar døde én person i trafikken, fire færre enn i fjor. Dette er det laveste antall døde i trafikken noen gang, ifølge Statens vegvesen.

I januar og februar har til sammen fem personer mistet livet i trafikkulykker, viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

Ifølge Vegvesenet er februar en måned med svært varierende dødstall i trafikken. For ti år siden var det 14 døde på veiene i februar, og året etter var det sju, men aldri har det vært like få som i år.

– Det er en oppløftende start på året for oss som jobbe med trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Én død i februar er fortsatt én for mye. Og fem døde i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdøde når vi skriver 1. mars, sier hun.

Årsaken til nedgangen er ikke kjent, men Ranes sier at mye og krevende vintervær kan være noe av forklaringen.

– Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier Guro Ranes.

– Tilpass farten til forholdene, kjør rusfritt, bruk bilbelte og hold oppmerksomheten på veien; å kjøre er det eneste du skal gjøre.