TBMene som skal drive råvannstunnelen i VAVs vannprosjekt har en diameter på 5,2 meter. Den første TBMen, som nå er ferdig produsert på Herrenknecht-fabrikken, skal starte boringenen fra Vefsrud i løpet av januar 2023.
TBMene som skal drive råvannstunnelen i VAVs vannprosjekt har en diameter på 5,2 meter. Den første TBMen, som nå er ferdig produsert på Herrenknecht-fabrikken, skal starte boringenen fra Vefsrud i løpet av januar 2023.Foto: Herrenknecht

En av to TBMer er ferdig – Skanska starter boringen i januar

Den første av de to tunnelboremaskinene (TBM) som skal bore råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Huseby er ferdig på fabrikken i Tyskland. Nå demonteres maskinen og de første TBM-delene ankommer Norge i løpet av høsten.

Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er byggherre og Skanska som er hovedentreprenø for drivingen av den 19 kilometer lange råvannstunnelen mellom vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden og vannbehandlingsanlegget på Huseby i Oslo.

Råvannstunnelen, som er viktig del av gigantprosjektet Ny vannforsyning Oslo, skal drives med to TBMer som er hundre prosent elektrisk drevet. TBMene har en diameter på 5,2 meter og er nesten 300 meter lange.

Det er et stort behov for injeksjon i tunnelen på grunn av en forventning om mye vannlekkasjer med høye vanntrykk. Det er derfor satt særskilte krav til utrustningen av TBMene, og for å kunne håndtere krevende geologiske forhold generelt, skriver VAV i en pressemelding.

I slutten av juli besøkte representanter fra byggherren og entreprenøren Herrenknecht sin TBM-fabrikk i Tyskland for endelig å godkjenne maskinen ved en FAT (Factory Acceptance Test.

– Fabrikktesten hadde som mål å bekrefte at TBM-ene oppfyller det tiltenkte formålet og en validering av driften av utstyret, forteller Geir Olav Berg, sjef for maskinavdelingen i Skanska.

Prosjektleder Leon Eide i Vann- og avløpsetaten har fulgt produksjonen av tunnelboremaskinene tett.

– Fabrikktesten sikrer at TBM-eneoppfyller kravene til begge parter, og at deer i samsvar med kontraktspesifikasjoner. Vi er svært fornøyde med testen og utformingen av maskinen, sier han.

Kontrollrommet er selve hjertet i TBM-maskinen. Leon Eide og kollega Guro Isachsen i VAV, får omvisning av en representant fra Herrenknecht.
Kontrollrommet er selve hjertet i TBM-maskinen. Leon Eide og kollega Guro Isachsen i VAV, får omvisning av en representant fra Herrenknecht.Foto: Herrenknecht

De første TBM-delene ankommer Norge i løpet av høsten, og monteringen av den første TBMen vil starte kort tid etter ankomst. Denne vil startefra Vefsrud i løpet av januar 2023. Den andre TBMen kommer noe senere og skal starte å bore tunnel fra Huseby i mars 2023, skriver VAV i meldingen.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre hovedstadens innbyggere en fullgod reservevannforsyning. Når prosjektet etter planen står ferdig i 2028 vil Oslo ha tilgang til to drikkevannskilder, to uavhengige vannbehandlingsanlegg og nye hovedtunneler for drikkevann, opplyser VAV.

Ved Huseby i Oslo vest har arbeidet med nytt underjordisk vannbehandlingsanlegg pågått i to år. Skanska er hovedentreprenør også for denne entreprisen.