Foto: Joakim Sikveland/Niras

Eksisterende Entra-bygg blir mini-kraftverk

Entra bygger ut tak og fasade med solcellepaneler i Professor Olav Hanssens vei 10 på Ullandhaug i Stavanger.

Det skriver Entra i en pressemelding fredag.

Kraftproduksjonen i Professor Olav Hanssens vei 10 blir cirka 340.000 kilowattimer (kWh) per år. Dette tilsvarer årsforbruket til cirka 23 eneboliger, skriver Entra.

Solstrøm-anlegget på taket består av 1.334 solcellepaneler fordelt på tre tak hos Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Geobank, hvor boreprøver fra Nordsjøen oppbevares.

– Entra har jobbet med klimaløsninger og miljøvennlige bygg i flere år, og det er inspirerende å samarbeide med organisasjoner som er bevisste på sitt karbonavtrykk og velger innovative løsninger. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret, og gjennom dette prosjektet opparbeider Entra seg verdifull kunnskap og erfaring som vi kan videreføre til andre bygg. Da bidrar vi med løsninger som gjør vår bransje i stand til å redusere sitt miljøfotavtrykk, sier administrerende direktør i Entra, Sonja Horn.

Panelene som er valgt, har et energiutbytte som er høyere enn standard solcellepaneler. Produsentgarantien på disse er 90 prosent etter 30 år, mens forventet levetid ifølge utførte standardiserte tester er på mer enn 50 år.

– Entra velger en innovativ og fremtidsrettet løsning, uttaler Sivilingeniør Kristian Prestrud Astad i Saga Energy.

Den tekniske løsningen er utviklet av tidligere oljeingeniører i Saga Energy, og innebærer at anlegget er dimensjonert for aktuelt strømforbruk i de tre byggene. Dette gir, ifølge pressemeldingen, god balanse mellom produksjon og forbruk, og gir derfor bedre økonomi i prosjektet. Anlegget er utformet slik at det ved behov kan utvides til å levere strøm til elbiler, og kan suppleres med stasjonært batteri slik at overskudd fra produksjon på dagtid kan forbrukes om natten.