Administrende direktør Jon Sandnes viste på Vestlandske Bygg og Anleggsdag hvor store konsekvenser det har for BA-næringen og samfunnet hvis norske entreprenører utelukkes fra store prosjekter.

- Edruelige kontraktsstørrelser gir arbeidsplasser og verdiskapning

På Vestlandske Bygg og Anleggsdag sa administrerende direktør Jon Sandnes i BNL at norske entreprenører må få konkurrere med utenlandske entreprenører på like vilkår.

- Hvis en norsk entreprenør gjennomfører et bygge- eller anleggsprosjekt til en milliard kroner vil verdiskapningen i Norge bli 740 millioner kroner, sysselsettingen vil bli på 860 årsverk og skatteinntekten vil bli på 232 millioner kroner, sa Sandnes.

- Hvis en utenlandsk entreprenør med 70 prosent import (30 prosent norske underentreprenører) og skatteplanlegging gjennomfører det samme prosjektet vil verdiskapningen i Norge bli 285 millioner kroner, det vil gi 320 årsverk og en skatteinntekt på 79 millioner kroner, la han til.

Ifølge Sandnes er det viktig at norske og utenlandske entreprenører konkurrerer på like vilkår og for å få dette til må vi ha helhetlige og edruelige kontraktsstørrelser og stedlige kontrakter. Hoppeplikt, tidlig involvering, risikostyring og felles målkilde er også viktig.