E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand antas å stå ferdig i 2028.
E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand antas å stå ferdig i 2028.Illustrasjon: Rambøll/Statens vegvesen.

Disse tre skal kjempe om stor veikontrakt i Kristiansand

Statens vegvesen inviterer en spansk, en fransk og en norsk leverandør til å bli med videre i forhandlinger og tilbudsgivning på hovedkontrakten i prosjekt E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. Entreprisen har en antatt kostnad på rundt 1,8 milliarder kroner.

I alt fem leverandører meldte interesse for å bli prekvalifisert for konkurransen innen fristen 30. juni. Statens vegvesen har nå valgt ut tre kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om hovedkontrakten i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand.

Disse leverandørene er:

* Arbeidsfellesskapet JV Dragados - FCC

* Eiffage Genie Civil

* AF Gruppen Norge

Den utlyste entreprisen har en antatt kostnad på rundt 1,8 milliarder kroner og det er forventet en kontraktsinngåelse sommeren 2023.

Varighet på byggearbeidene vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028. Arbeidet skal gjennomføres som en totalentreprise, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 kilometer med to nye planskilte kryss.

Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen, skriver Vegvesenet i meldingen.

Hovedarbeidene består i bygging av flere konstruksjoner, veger og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt vei- og jernbaneomlegginger.

I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides, opplyser Vegvesenet.