Avtalen mellom Statens Vegvesen og Nye Veier ble signert på prosjektkontoret til Statens vegvesen ved Baneheia. Fra venstre: prosjektleder Nils Ragnar Tvedt og byggeleder Bård Kimestad fra Statens vegvesen, og prosjektleder Harald Jonny Solvik i Nye Veier.
Avtalen mellom Statens Vegvesen og Nye Veier ble signert på prosjektkontoret til Statens vegvesen ved Baneheia. Fra venstre: prosjektleder Nils Ragnar Tvedt og byggeleder Bård Kimestad fra Statens vegvesen, og prosjektleder Harald Jonny Solvik i Nye Veier.Foto: Statens vegvesen/Øystein Aalen.

Steingodt samarbeid mellom Vegvesenet og Nye Veier

Statens vegvesen har signert en avtale med Nye Veier om levering av stein fra selskapets veianlegg vest for Kristiansand.

Statens vegvesen har i dag signert en gjensidig god avtale om levering av stein fra Nye Veier AS sitt anlegg på E39 ved Grauthelleren vest for Kristiansand til Vegvesen-prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen. Dette gir en samfunnsmessig god utnyttelse av stein og en god miljøvennlig avtale med kortreist stein, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand skal fylle ut stein i havnebassenget for å utvide Kristiansand ferjeterminal og øke sikkerheten på områdestabilitet. Til dette arbeidet trenger prosjektet cirka 300.000 kubikk stein, opplyser Vegvesenet.

– Denne avtalen resultat av godt samarbeid mellom Nye Veier og Statens vegvesen i Kristiansand, sier Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen som signerte kontrakten sammen med Harald Jonny Solvik, prosjektleder i Nye Veier AS.

Ifølge Vegvesenet skal de i prosjektet både benytte tunnelstein fra Haumyrheitunnelen, stein som skal sprenge ut i Duekniben og stein levert fra Nye Veier.

Det er AF Gruppen som har entreprisekontrakten med Nye Veier mens det er TT Anlegg som har kontrakten med Statens vegvesen om utlegging av stein i havnebassenget.

Arbeid med levering av stein og utlegging i havna begynner i midten av mars, og skal etter planen bli ferdig rundt 1. desember i år.

Avtalen med Nye Veier omfatter tilkjørt cirka 225.000 kubikk stein, og i tillegg opsjon på ytterligere ca. 45.000 kubikk stein og ca. 30.000 kubikk knust stein 0-300 millimeter, opplyser Vegvesenet.