Fem vil bygge milliardkontrakt på Sørlandet

Fem leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av hovedkontrakten i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Agder.

e

Hovedkontrakten er den største og mest komplekse entreprisen i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen. Arbeidet har en antatt kostnad i størrelsesorden 1,8 milliard kroner og omfatter ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 km med to nye planskilte kryss, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Disse leverandørene er prekvalifisert:

  • AF Gruppen Norge AS, med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som rådgiver
  • ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. med Atkins Norge AS som rådgiver
  • Arbeidsfellesskapet JV DRAGADOS – FCC med Dr.techn. Olav Olsen AS som rådgiver
  • EIFFAGE Génie Civil med Rambøll Norge AS som rådgiver
  • OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., med Sweco Norge AS som rådgiver

Hovedarbeidene består blant annet av bygging av flere konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides.

Prekvalifisering er første steg i konkurransen, og Statens vegvesen vil, basert på denne velge ut tre leverandører som i august i år inviteres til å gi tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet kan signere kontrakt med leverandør sommeren 2023.

- I en tid med mye usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet, er vi svært fornøyde med at så mange viser interesse for prosjekteringen og byggingen av dette viktige prosjektet for Kristiansand og Sørlandet. Nå starter vi arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg. Tre av selskapene som oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger, sier Jan Helge Egeland, som er prosjektleder for hovedkontrakt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, i meldingen.

Det er beregnet at byggearbeidet vil starte neste høst. Varighet av kontrakten vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028. Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise.

I den første utgaven av denne artikkelen skrev vi at fem entreprenører var prekvalifisert. Dette er feil. Det riktige er at fem entreprenører er interessert i å være med på prosjektet. Dette ble endret fredag 1. juli kl. 10.00.