Deler av ny E8 Sørbotn-Laukslett, med tilhørende bru over Ramfjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen
Deler av ny E8 Sørbotn-Laukslett, med tilhørende bru over Ramfjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Disse seks ønsker å bygge ny vei og bru på E8 i Ramfjord

Fristen for å melde prekvalifisering til kontrakt K06 på E8 Sørbotn-Laukslett gikk ut 29. august. Seks entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Statens vegvesen er i gang med å se gjennom all innlevert dokumentasjon, og skal vurdere om entreprenørene som har søkt, er kvalifisert. Vegvesenet skriver i pressemeldingen at de vil velge tre til fem kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene.

For de entreprenørene som scorer høyest og som Statens vegvesen velger å ha med videre i anbudskonkurransen, sendes invitasjonene ut 15. september. Fristen for innlevering av entreprenørenes første tilbud er satt til 17. november.

Går alt som planlagt er målet å gjennomføre signering av kontrakt med valgt entreprenør i februar eller mars 2023, skriver Vegvesenet.

Kontraktsutlysningen omfatter blant annet bygging av omtrent ti kilometer ny E8 fra Sørbotn til Laukslett, hvor det skal etableres flere mindre konstruksjoner av bruer og kulverter. Ramfjorden krysses med ei bjelkebru på omtrent 870 meter, fundamentert på stålrørspeler. Det vil også etableres skredsikring i form av to skredvoller og andre mindre skredsikringstiltak. Sør på E8 i Lavangsdalen tett opp mot ved Sarastein skal eksisterende skredvoll forlenges, og det skal bygges en reinovergang over E8.

Entreprenørene som har søkt om prekvalifisering er:

  • ALDESA Construcciones SA
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • China Communications Construction Company LtD (CCCC)
  • Hæhre Entreprenør AS
  • NCC Norge AS
  • Sichuan Road & Bridge Group Corp. LtD (SRBG)