9.6 milliardersprosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland, er prioritert i første seksårsåperiode av NTP. Illustrasjon: Statens vegvesen.

9.6 milliardersprosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland, er prioritert i første seksårsåperiode av NTP. Illustrasjon: Statens vegvesen.

50 milliardprosjekter på riksveiene i NTP - her er oversikten

Riksveiprosjekter for 510 milliarder kroner er lagt til grunn i ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. I den første seksårsperioden ligger det inne rundt 50 prosjekter til en verdi over en milliard kroner.