En ny Grenlandsbru er blant det som skal bygges. Ill. Nye Veier

Disse fem skal konkurrere om E18 Langangen - Rugtvedt til fem milliarder

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E18 Langangen - Rugtvedt. AF Gruppen er eneste norske entreprenør som ble prekvalifisert.

De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:

* EIFFAGE Génie Civil (med rådgiverne EIFFAGE Infrastructures, AFRY ÅF Engineering AS, Greisch Ingénierie).

* Arbeidsfellesskapet Acciona Construcción, S.A. og Salini Impregilo S.p.A. (med rådgiverne Rambøll Norge AS, med forpliktede selskaper Ramboll Danmark A/S, Ramboll Finland Oy, Ramboll Sweden AB, Ramboll UK Limited, Ingeniería Especializada Obra Civil E Industrial, S.A., HCE Construzioni S.p.A.).

*Arbeidsfellesskapet Obrascón Huarte Lain, S.A. og SK Engineering and Construction Co. Ltd. (med rådgiverne COWI AS, med forpliktet selskap COWI A/S).

* FCC Construcción, S.A. (med rådgiverne Sweco Norge AS, MC2 Estudio de Ingeniería, S.L.U).

* AF Gruppen Norge AS (med rådgiverne Norconsult AS, med forpliktet selskap Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG).

5,2 milliarder
E18 Langangen – Rugtvedt er en del av strekningen E18 Langangen – Grimstad. Prosjektet er 17 kilometer langt, og har en kontraktsverdi på cirka 5,2 milliarder kroner eksklusvie merverdiavgift.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland. Foto: Nye Veier

- Det er et relativt komplekst prosjekt, med blant annet brukonstruksjoner på til sammen 1,6 kilometer og 6,6 kilometer med tunneler. Av de totalt 17 kilometer er kun 5,9 kilometer vei i dagen. En ny Grenlandsbru er blant det som skal bygges, forklarer administrerende direktør i Nye veier, Anette Aanesland i en pressemelding.

Avlyste konkurransen
Våren 2019 besluttet Nye Veier å avlyse konkurransen om prosjektet som da omfattet E18 Kjørholt – Rugtvedt på grunn av manglende konkurranse. Nå er dette skalert opp, og strekker seg altså fra Langangen til Rugtvedt i Porsgrunn kommune.

Det var ni selskapskonstellasjoner som søkte om prekvalifisering.

- Nå har vi fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger videre til tilbudsfasen, det er vi svært tilfredse med. Vi vurderer at vi er sikret god konkurranse om dette prosjektet nå når tilbudsfasen starter, sier Anette Aanesland.

Prosjektet blir Nye Veiers første som skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award» med krav til oppnåelse om nivå «Good».