Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth i Nye Veier under leverandørkonferansen. Foto: Christian Aarhus

Nye Veier tror E18 Langangen-Rugtvedt er skreddersydd arbeidsfellesskap - til og med et norsk

Det er enorm interesse for Nye Veier-prosjektene på E18 fra Telemark og sørover, og byggherren tror det kan bli et samarbeid om den første kontrakten. Langangen-Rugtvedt er så kompleks at den kan åpne for både nasjonale og internasjonale konstellasjoner.

E18 Langangen-Rugtvedt

Totallengde: Cirka 17 kilometer

Tunneler: Cirka 6,6 kilometer

Brukonstruksjoner: Cirka 1,6 km

Komplettering av tunneler: Cirka 3 kilometer

Vei i dagen: Cirka 5,9 kilometer

Reguleringsplanen er vedtatt med innsigelser på midtre del av strekningen, og finansiering er vedtatt.

Nye Veiers første prosjekt som skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award» med krav til oppnåelse av nivå Good

Kilde: Nye Veier

Torsdag inviterte Nye Veier til leverandørdag i Oslo der de primært informerte om det nært forestående E18-prosjektet mellom Langangen og Rugtvedt, men også om hvordan byggherren ser for seg utbyggingen av de gjenstående 75 kilometerne mellom Dørdal og Grimstad.

Interessen må betegnes som enorm, og salen i Radison Blu Plaza Hotel var full av over 130 norske og utenlandske entreprenører, noen med erfaring og noen nye. Alt fra de største norske entreprenørene og rådgiverne til europeiske og asiatiske gigantentreprenører.

- Det er utrolig gøy å se at det det er så mange som er her, også denne gangen. Selv om vi nå snakker om et utbyggingsområde, så er det enorm interesse. Fra nå og et år frem i tid kommer det til å komme ut konkurranser for cirka 26 milliarder kroner fra Nye Veier, så vi er veldig avhengige av dere, innledet direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth i Nye Veier, før han kom med en spennende oppfordring.

- Se dere gjerne rundt, og jeg pleier alltid å oppfordre til det, om hvem kan dere eventuelt samarbeide med. Hvis dere så når vi nå kunngjorde Moelv-Roterud, så var fem av åtte tilbydere arbeidsfellesskap. Det at man tenker litt sånn også i de kontraktene som kommer hos oss, tror jeg det er litt viktig at dere gjør. Det er veldig mye som kommer nå og på samme tid, la han til.

Kompleks kontrakt

Slik ser Nye Veier for seg traseen gjennom Porsgrunn. Illustrasjon: Nye Veier

Børseth overtok etter at prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad i Nye Veier, Magne Ramlo, hadde redegjort for både nært forestående Langangen-Rugtvedt, hvor konkurransegrunnlaget legges ut 23. november, og de resterende strekningene sørover på E18 som ennå ikke er bygget ut.

Men det var nok de 17 kilometerne ny E18 gjennom Porsgrunn som de fleste var interessert i. Etter at det bare ble to tilbydere på å bygge en ny Grenlandsbru nord for den gamle, valgt Nye Veier å bake denne inn i en større kontrakt fra Langangen til der den snart åpningsklare veien videre sørover står klar. Det blir mange tunneler, flere store bruer og mye vei i dagen. I tillegg blir det et prosjekt som går gjennom den relativt tett befolkede Eidangerhalvøya.

En av plansjene Nye Veier viste frem stipulerte kontrakten til 4,9 milliarder, uten at dette tallet er noe byggherren la spesielt stor vekt på. Men det er klart at det blir en stor kontrakt, hvor entreprenørens spillerom er lite i begge ender av kontrakten som følge av bruene som kommer der, men får et vesentlig større spillerom i midten av parsellen mellom Lanner og Kjørholt på Heistad.

Samarbeid

Prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad i Nye Veier, Magne Ramlo. Foto: Christian Aarhus

Flere ganger understreket Ramlo at man ser for seg et tett samarbeid om gode løsninger på denne strekningen, og er spent på hvilke løsninger entreprenørene vil foreslå. Samtidig kan det fort bli et samarbeid også på entreprenørsiden.

- Jeg tror at på de største kontraktene, så kommer det mer arbeidsfellesskap. Fordi de prosjektene er så kompliserte i forhold til bro, tunnel, vei i dagen og integrert samhandling - hvor vi skal finne de beste løsningene. Jeg tror det er vanskelig å klare å løse de helt alene. Det er veldig få, også blant de utenlandske, som klarer det, sier Børseth til Byggeindustrien etter presentasjonen.

- Så tror jeg kanskje ikke det er like aktuelt med arbeidsfellesskap der det ikke er så komplisert og kontraktene er mindre, men der hvor det er store kontrakter – så tror jeg på flere arbeidsfellesskapet, legger han til.

Han peker på E6 Ullsberg-Vindåsliene som et eksempel på at en lokal entreprenør blir med som underentreprenør til en stor aktør. Men Langangen-Rugtvedt er vesentlig større, og da kan det åpne seg andre muligheter.

Helnorsk arbeidsfellesskap?

I Byggeindustrien og på bygg.no har det vært skrevet mange saker om norske entreprenørers frykt for å utfordre norske konkurranseregler. Konkurransetilsynet har vært lunkne med å gi forhåndsgodkjenninger, og i frykt for represaliene er det ingen norske entreprenører som har utfordret disse. Det vil si Veidekke og AF Gruppen var sammen med i kampen om E18 Rugtvedt-Dørdal, men vant ikke frem i den konkurransen. Dermed fikk man ikke svar på om det samarbeidet ville blitt godkjent, eller ville vært i konflikt med de norske reglene.

- Kan Langangen-Rugtvedt bli et prosjekt hvor vi ser et norsk arbeidsfellesskap, eller hindrer norske konkurranseregler det?

- De norske konkurransereglene er ikke verre enn de europeiske. De er basert på det samme, men hvordan man tolker dem er noe helt annet. Jeg skjønner at man vil være restriktive på det, men jo større kontrakten er, jo enklere er det å si at dette har jeg ikke kapasitet til selv. Det er det de må gjøre. De må dokumentere at de faktisk ikke hadde hatt kapasitet på det tidspunktet de leverte tilbudet, svarer han.

- Her vil det være veldig få som både har kapasitet til å ta tunnelene og ta broene. Vi så for eksempel på Moelv-kontrakten at det var ingen norske som søkte på broene. Her har du broer i begge ender, du har tunneler, du har vei i dagen og du har arbeidet med reguleringsplan. Det vil være veldig vanskelig for Konkurransetilsynet, tror jeg da, å si at her kunne du tatt jobben selv. Så lenge entreprenørene våre klarer å dokumentere at dette har de ikke kapasitet til og heller ikke kompetanse til å ta alene, legger han til.

Håper konkurransen treffer nasjonalt

- Dere var vel litt skuffet over at det kun var to tilbydere da dere lyste ut Grenlandsbrua sist, og håper på flere med denne kontrakten?

- Ja, jeg tror oppmøtet her viser at det er stor interesse for denne kontrakten, både nasjonalt og internasjonalt, svarer Børseth fornøyd. Samtidig understreker han at de gjerne vil ha med norske entreprenører.

- Vi håper vi at med denne konkurransen også treffer nasjonalt, og at vi ikke får en situasjon som på Mjøsbrua der vi ikke hadde norske med. Du har norske underleverandører og norske rådgivere, men ingen norske hovedentreprenører.

- For dere nevner jo i dag at kommunikasjon mellom prosjektet nærmiljøet og kommunene er veldig viktig for dere, og at dere er opptatt av dette?

- Ja, det er det vi er. Da må du kunne språk, du må kunne prosjektet og ha alt det der på plass. Å forstå prosjektet, og å spesifikt levere på prosjektet er ekstremt viktig for oss, hvis ikke så vinner du ikke noen konkurranser for oss. All statistikk viser det, avslutter Børseth.