Illustrasjon: Rambøll

Nye Veier avlyser konkurransen om ny Grenlandsbru

Nye Veier har besluttet å avlyse konkurransen om prosjektet E18 Kjørholt-Rugtvedt

For noen måneder siden ble det klart at PNC Norge og et arbeidsfellesskap mellom kinesiske CCCC og spanske ACISA var prekvalifisert til jobben.

- Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse den pågående konkurransen om komplettering av tunnelene og bygging av ny Grenlandsbru på strekningen E18 Kjørholt-Rugtvedt, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad i en pressemelding.

- Konkurransen avlyses fordi det er avklart at minst en av de to prekvalifiserte tilbyderne ikke ser seg i stand til å levere tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets forutsetninger. Vi vil nå gå gjennom hele prosjektet fra Langange n til Rugtvedt på nytt og blant annet gjøre en ny vurdering av kontraktstrategi for strekningen, legger han til.

Til Byggeindustrien vil ikke Ramlo si om det gjelder en av eller begge av tilbyderne. Avgjørelsen ble tatt i forrige uke, og det er ennå ikke klart hvordan veien videre blir.

- Vi er nødt til å ta en fot i bakken nå for å vurdere den videre kontraktstrategien, men målet er å få E18 Langangen – Rugtvedt ut i markedet i løpet av høsten, sier han til Byggeindustrien. Han erkjenner at de taper noen måneder nå, men håper ikke at dette skal ha noe å si for estimert ferdigsstillelse.

Prosjektet på denne 3,5 kilometer lange strekningen består av komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler og bygging av ny Grenlandsbru ved siden av den gamle.

Grenlandsbrua er omlag 600 meter lang og har seilingshøyde på 60 meter.