Ketil Solvik-Olsen følger diskusjonen om NTK-kontrakter tett.

Dette sier Solvik-Olsen om Bane NORs NTK-strategi

– Hvis markedet ikke reagerer slik man håpet, må man være villig til å respondere på det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om Bane NORs NTK-strategi.

Bane NORs bruk av offshorstandarden NTK (Norsk Total Kontrakt) har ikke blitt varmt omfavnet av entreprenørene, og i forrige uke oppfordret senioradvokat i DLA Piper, Thor Wessel, samferdselsministeren til å komme på banen.

– Kontrakter for milliarder er nå effektuert på basis av hybrid-NTK. Ansvarlige myndigheter bør nå ta ansvar for å unngå at flere store prosjekter settes inn i dette formatet som fremstår svært ubalansert, potensielt konfliktskapende og lite gjennomtenkt, skrev Wessel i sitt innlegg på Bygg.no.

I slutten av mai kom anleggsdirektør Steinar Myhre i Skanska med en lignende oppfodring tilsamferdselsministeren.

– Jeg vil oppfordre samferdselsministeren å be Bane NOR om å revurdere bruken av NTK. Dette er et ønske fra en samlet anleggsbransje, og vi håper nå statsråden kan bidra til at det tas en ny vurdering og at man kan gå over til å bruke Norsk standard, sa Myhre under en paneldebatt på Entreprenørdagen.

– Følger diskusjonen nøye

Byggeindustrien møtte samferdselsministeren fredag, og han bekrefter at NTK er på agendaen i Samferdselsdepartementet.

– Vi følger diskusjonen om NTK nøye, sier Ketil Solvik-Olsen.

– Vi har hatt mange møter om kontraktstrategi generelt, både med Bane NOR, men også der vi har samlet hele samferdselsmiljøet med Statens vegvesen og Nye Veier. Det har vi gjort nettopp for at man skal dele erfaringer med hverandre. Signalene fra oss er at man skal jobbe med å finne riktige kontraktstyper til riktige prosjekt, sier Ketil Solvik-Olsen.

Vekst på andre områder

Men ifølge samferdselsministeren kommer veksten i Bane NORs kontrakter på andre kontraktstyper enn NTK.

– NTK er forbeholdt de aller største kontraktene, det vil si mega-prosjektene. Ett eksempel er utbygging av Follobanen, hvor Bane NORs vurdering er at denne kontraktsformen fungerer godt. Bane NOR skal kjøpe mer på NS-baserte kontrakter enn noen gang før og dette vil også fremover utgjøre det største volumet. NTK-formatet benyttes i de kontraktene de er best egnet, sier Solvik-Olsen.

Han mener bransjeorganisasjonene og Bane NOR sammen må finne en løsning.

– Jeg tror det er kontakten mellom Bane NOR, RIF-miljøet og EBA som er nøkkelen til å gjøre en tilpasning som fører til at kontraktsformen fungerer best mulig, sier Solvik-Olsen.

– Håper på evne til omstilling

Han håper Bane NOR har evne til å omstille seg når responsen på store kontrakter uteblir.

– Vi har registrert at noen av Bane NOR-kontraktene ikke har fått den oppmerksomheten de ville ha i markedet, men at de prøver seg igjen. Vi vet også at Nye Veier har hatt en kontrakt ute som ikke fikk mye oppmerksomhet, og da gikk de tilbake og knadde om, og så ble det bra likevel, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Det er ikke slik at det Bane NOR gjør alltid er feil og det Nye Veier gjør er riktig, men det å klare å omstille seg når du merker responsen fra markedet slik at du klarer å få bred god konkurranse, det er det som er viktig. Hvis Bane NOR gjør dette riktig, så vil også NTK kunne fungere. Men her må vi være både fremoverlente og ikke si at det du legger ut første gang skal gjelde uansett. Hvis markedet ikke reagerer slik man håper, må man være villige til å respondere på det, mener samferdselsministeren.

Bane NOR: Behov for verktøy utover det NS-malene gir

Henning Scheel i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

Byggeindustrien har spurt Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, om misnøyen fra anleggsbransjen med NTK-modellen.

Han skriver i en e-post at Bane NOR har det siste året hatt tett dialog med både enkelt entreprenører og bransjeorganisasjonene.

– Vårt mål er å øke samhandlingen og i fellesskap utvikle effektive løsninger til det beste for jernbanen i Norge. Vi er veldig opptatt av å få med oss de norske entreprenørene i konkurransene fremover. I løpet av de tre neste årene skal Bane NOR ut med kontrakter for hele 60 milliarder kroner for InterCity prosjektene alene. For å håndtere flere av disse mega-kontraktene har vi behov for prosjektstyringsverktøy ut over det NS-malene gir oss, skriver Scheel.

– Er dere villig til å se på NTK-strategien på nytt?

– NTK er ikke et mål eller en strategi i seg selv. Bane NOR bruker de kontraktsformatene vi mener er best egnet til de enkelte prosjektene. I flere større prosjekter er dette ofte en kombinasjon av NS og NTK-kontrakter, svarer Scheel og legger til at Bane NOR er avhengig av entreprenørene for å få jobben gjort.

– Hvis vi ser at vi ikke får konkurranse på prosjektene som skal ut i markedet, så kommer vi til å ta grep. Vi er veldig opptatt av å få med oss de norske entreprenørene fremover. Vi håper at flere av dem ønsker å delta i konkurransen også på de aller største prosjektene vi legger ut, skriver han.

– Hvordan mener dere det har gått så langt?

– Det er alltid spennende å se resultater av anbudsprosesser. Når det gjelder strategiene for prosjektene vi jobber med nå, er det for tidlig å si noe om utfallet. Siden Follobanen (2013) er konkurransen i Moss den eneste vi har avlyst med NTK som kontraktsgrunnlag. Avlysningen der skjedde ene og alene fordi vi ikke traff på prekvalifiseringskriteriene, ikke på grunn av dårlig interesse. Interessen i Moss var god. Det er en misforståelse at det var kontraktsformatet som ledet til avlysning, skriver Scheel.

Han legger til at fristen gikk ut i forrige uke for å søke på den nye utlysningen i Moss, og at Bane NOR er veldig godt fornøyd med antallet søkere til ny konkurranse.

- Ellers har vi i dialogen med entreprenørene den siste tiden fått avkreftet en del misoppfatninger om NTK. Store totalentrepriser basert på NTK for jernbanen er nytt for deler av bransjen, samtidig opplever vi at stadig flere ser at formålet vårt er å øke forutsigbarheten i kontraktsgjennomføringen til det beste for alle parter.

– Skal kjøpe mer på NS-baserte kontrakter enn noen gang

Bane NOR skal kjøpe mer på NS-baserte kontrakter enn noen gang før, det nye som kommer i tillegg er milliardprosjektene som igjen oftest består av ett nettverk av milliardkontrakter. Alle disse problemstillingene har jeg skrevet om i mitt innlegg på Bygg.no i sommer, skriver Scheel. 

Til kritikken fra Thor Wessel i DLA Piper, skriver Scheel følgende:

- Senioradvokaten i DLA Piper har kommentert på Follobanens kontraktsvilkår fra 2013. Det er nylig gjort tilpasninger til kontraktene basert på erfaringer og konstruktiv dialog med entreprenørene. I samarbeid med bransjen vil vi fortsette å jobbe med kontraktsformatene slik at vi totalt sett får mest mulig jernbane for pengene. Mange av spørsmålene som stilles om NTK er allerede ivaretatt for kontraktene som er på vei ut i markedet.