Antakeligvis er rehabiliteringen av Sophies Minde det største prosjektet i verden som gjennomføres helt uten klimagassutslipp innenfor byggeplassgjerdene.

Dette milliardprosjektet er 100 prosent utslippsfritt på plassen

Rehabiliteringen av Sophies Minde i Oslo sprenger grenser når det kommer til miljøvennlig bygging. Prosjektet gjennomføres med hundre prosent elektriske maskiner innenfor byggeplassgjerdene, og er antakeligvis verdens største utslippsfrie byggeplass.