Det er mennesker som skaper relasjonene

Valg av kontraktsmodeller, gjennomføringsmetoder og hvordan prosjektene er satt opp har stor betydning for hvordan en prosjektgjennomføring blir og hvilket resultat man ender ut med. Men det aller viktigste er samhandlingen og relasjonsbyggingen som skapes blant menneskene som er involvert i prosjektene.

Aldri tidligere har tvistenivået, valg av kontraktsmodeller og hvordan samhandlingen er i gjennomføringen av de større prosjektene innen bygg og anlegg blitt diskutert så heftig som vi nå ser i ulike deler av næringen. Og det er forståelig. Selv om langt de fleste prosjektene går bra og resulterer i fornøyde parter på begge sider av bordet, er det ikke til å komme unna at det også er for mye krangling og uoverensstemmelser i for mange bygg- og anleggsprosjekter. Ofte løses dette i minnelighet underveis eller i oppgjørsfasen - men vi ser også eksempler på hvordan dette ikke går bra og timene til advokatene flyr unna i stort tempo, og man må ha hjelp av retten for å komme frem til en avgjørelse. Slik kan vi ikke ha det.

Det er selvsagt ingen som går inn i et prosjekt der man med viten og vilje legger opp til at krangling blir utfallet - men det kan virke som om man ikke alltid har gjort forberedelsene godt nok i forkant når man likevel havner i en slik situasjon. Dette kan selvsagt ha mange årsaker - på begge sider av bordet. Det kan være at byggherren innretter konkurransen helt feil, det er for dårlig prosjekteringsgrunnlag - eller det kan være at entreprenøren kommer for uforberedt inn i et prosjekt. Det kanskje også være at man innimellom har spisset blyanten litt vel hardt slik at det blir utfordrende å tjene penger. De store problemprosjektene vil ofte oppstå med bakgrunn i en kombinasjon med flere eller alle disse faktorene - og ikke minst kan man støte på saker underveis i en utbygging man ikke hadde tatt høyde for eller på noe vis forberedt seg på hvordan man skulle løse.

Det er selvsagt likevel fullt mulig å bidra til å bygge opp under enn annen utvikling - der bedre planlegging i fellesskap i forkant - og ikke minst en tettere felles oppfølgning underveis, kan bidra til smidigere prosjektgjennomføringer.

På RIFs Høstkonferanse tirsdag ble nettopp nye samarbeids- og gjennomføringsmodeller viet stor plass – og alle parter virker å være skjønt enige om at det er fullt mulig å endre utviklingen. De ulike partene i oppsummeringssamtalen på konferansen viste dette på en god måte. Uenigheten var påfallende liten - alle ønsker større grad av samhandling mellom aktørene – samt å se på nye og andre gjennomføringsmodeller og tidligere involvering fra flere parter i planleggingen og oppstartsperioden.

Dette handler selvsagt heller ikke kun om gjennomføringsmetoder – men om hvordan de ulike aktørene og personene sammen skal jobbe seg frem til løsninger som bidrar til å dra i samme retning. Rambøll-sjef Ole-Petter Thunes sa det treffende; det begynner og slutter med mennesker. Styreleder Øyvind Mork i RIF dro synergier til fotball; at vi i større grad må tenke som et lag, og ikke minst den enkle men avgjørende faktoren om at alle må vite hvor målet står.

Det er mange tegn i tiden som peker på at vi er i ferd med å se endringer innen samhandlingen mellom de ulike leddene i kjeden. Marginene må opp i alle deler av næringen – og byggherrene trenger flere prosjekter hvor det meste går helt etter planen – både med tanke på tid og budsjett. Med de mange prosessene og samstemtheten vi nå ser, tror vi det blir endringer. Det blir ikke enkelt – for det vil alltid være en iboende mulighet for uenighet når store og komplekse prosjekter skal gjennomføres på kort tid og store summer står på spill – men vi har aldri sett så reelle ønsker for att tingene skal endres – og aldri tidligere har vi sett partene jobbe så målrettet for at dette skal skje. Endringer innen dette feltet er også noe vi ser mange eksempler på allerede. Forhåpentligvis er dette noe enda flere aktører i de ulike leddene løfter enda høyere opp på agendaen – det vil alle tjene på. Man må rett og slett ønske å lykkes sammen.