Grom Frimannslund. Foto: Madeleine Bergheim

Derfor mener Bane NOR det er lurt å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

I en pressemelding utdyper Bane NOR hvorfor de mener det er riktig å utsette utbyggingstakten på jernbanenettet.

– Jeg vil si tvert om og ønsker å presisere hvorfor vi mener dette er riktig, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund i en pressemelding.

- Vi kan både spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog og bygge inntil ti milliarder kroner rimeligere — samtidig som vi oppnår målene i NTP med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette, legger han til.

NTP legger opp til å sluttføre flere nye jernbaneprosjekter samtidig, først og fremst gjelder dette InterCity-strekningene. Bane NOR anbefaler heller en jevnere progresjon. Det er tre hovedgrunner til dette:

Grunn 1: Begrense buss for tog

Utbygging av jernbane gir perioder med stengte jernbanestrekninger og buss for tog. Når flere jernbanestrekninger bygges ut samtidig må togtrafikken i perioder stanses flere steder samtidig. Dette bør begrenses til en strekning av gangen for å unngå store ulemper for de reisende og togselskapene.

Grunn 2: Mer jernbane for pengene

Det blir uforholdsmessig dyrt å bygge så mye jernbane på en gang. Det går på kapasiteten løs — både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane NOR.

– Det er ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i entreprenørmarkedet og hos oss selv til at vi kan håndtere så mye uten at kostnadene blir for store. Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer ut i tid og ikke bygge for mange steder på en gang, sier Gorm Frimannslund.

Grunn 3: Bygge smartere

Det er ikke nødvendig med flest mulig kilometer nytt dobbeltspor for at kundene skal oppnå flere avganger og kortere reisetid. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan store effekter for de reisende tas ut fortløpende.

– Vi bør ha fokus på å først fullføre de utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, sier Gorm Frimannslund. Når indre intercity til Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Hønefoss er bygget, kan vi bygge de smarteste etappene som gir gevinster for ytre InterCity til Lillehammer og Larvik/Skien.