Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Solvik-Olsen om InterCity: - Nyttige innspill

Utbyggingen av Intercity-tog på Østlandet skulle være ferdig i 2024. Men Bane Nor vil utsette byggingen. Samferdselsministeren vil fortsatt ha rask utbygging.

Bane Nor leverte mandag sine innspill til jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029, et program som Jernbanedirektoratet skal fastsette senere i år.

Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen for Intercitytogene tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.

Skal ha raske forbedringer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er fortsatt opptatt av at forbedringer i tilbudet til reisende skal realiseres så fort som mulig.

– Jeg har merket meg at Bane Nor foreslår endringer i rekkefølge for selve utbyggingen av infrastruktur. Det må jeg få satt meg inn i. Det er bra at Bane Nor har gjort et grundig arbeid med hvordan de skal minimere transportutfordringene i byggeperiodene og sikre at prosjekter er best mulig koordinert med kapasiteten i anleggssektoren. Dette er nyttige innspill som Jernbanedirektoratet kan jobbe videre med, sier han i en kommentar.

I tillegg mener Bane Nor at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

– De neste årene skal vi utvikle en jernbane som har et langt bedre transporttilbud enn i dag. Vi må få flere avganger og økt kapasitet, sikre god kostnadskontroll og finne løsninger som styrker utviklingen i regionene og lokalsamfunnene våre. Da må Jernbanedirektoratet lage en investeringsplan som muliggjør raskest mulig oppstart med halvtimesavganger for persontogene på InterCity-strekningene, bedre kapasitet for godstog og tilbudsforbedringer på øvrige strekninger, sier samferdselsministeren.

Kraftige reaksjoner

Flere politikere har reagert kraftig på Bane Nors innspill. SVs representant i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Arne Nævra, sier til Aftenposten at opplysningene er oppsiktsvekkende.

– Vi har antatt at målsettinger og framdrift i transportplanen kan holdes. Når det antydes fra Bane Nor-sjefen at det antakelig både står på penger i første del av perioden og på planleggingsressurser, så er det alvorlig, sier Nævra.

Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, mener at de fremste kjennemerkene på regjeringens innsats for InterCity-utbyggingen er lavt ambisjonsnivå og dårlig planlegging. Han sier at regjeringen mangler handlekraft.

– Dette holder ikke. Vi er avhengige av gode kollektivløsninger om vi skal nå klimamålene. Det nytter ikke lenger med festlige medieutspill og jippoer, regjeringen må nå brette opp ermene og komme i arbeid, sier Sverre Myrli i en kommentar til NTB.

Han vil be samferdselsministeren komme til Stortinget for å gjøre rede for situasjonen i byggeprosjektene.