Foto: Vidar Knai / SCANPIX (FRB)

Sterke reaksjoner på Bane NORs Intercity-utsettelse

Reaksjonene på at Bane NORs ønsker å utsette Intercity-utbyggingen har vært mange og sterke. Også KrF ber om at samferdselsministeren kommer på banen.

Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i fjor. Vedtaket slo fast at utbyggingen skal være fullført innen 2024.

Den nye gjennomgangen til Bane NOR konkluderer imidlertid med at utbyggingen for Intercitytogene tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

– Det er dramatisk og svært problematisk at Bane Nor, bare noen måneder etter at NTP er vedtatt, presenterer innspill til handlingsplan med en helt annen framdrift enn det Stortinget har bestemt. Det er behov for en full gjennomgang av forutsetningene for avvikene, og en drøfting av hvordan vedtatt NTP kan gjennomføres, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Han understreker at det er viktig at statsråden kommer til Stortinget for å orientere om saken og gjør rede for hvordan milepælene og målene Stortinget har vedtatt skal følges opp

– Vi må kunne stole på den informasjonen departementet fremskaffer, enten det er fra Bane NOR eller andre. Det er svært alvorlig dersom det viser seg at Stortinget fikk feil tallgrunnlag fra departementet ved behandlingen av NTP, sier Grøvan.

Også Arbeiderpartiets Sverre Myrli, som er jernbanepolitisk talsperson i partiet, har tatt til orde for at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må orientere om saken i Stortinget, mens SVs stortingsrepresentant Arne Nævra kaller opplysningene oppsiktsvekkende.

Solvik-Olsen understreket mandag at han fortsatt er opptatt av at forbedringer i tilbudet til reisende skal realiseres så fort som mulig.