Konsernsjef Gorm Frimannslund Foto: Aksel Jermstad/Bane NOR

Denne uken trådte omorganiseringen av Bane NOR i kraft

Bane NOR gjør endringer i organisasjonen for å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten. 1. oktober trådte ny organisering i kraft.

Det skriver Bane NOR i en pressemelding på sine nettsider torsdag.

– Vi endrer organisasjonen for å levere bedre. Ved å samle ansvar vil vi levere bedre punktlighet, mer effektiv gjennomføring av prosjektene og sette digitaliseringen av jernbanen i førersetet. Vi standardiserer og forenkler våre prosesser for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet, sier Bane NOR-konsernsjef Gorm Frimannslund i pressemeldingen.

Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er estimert til å være på 20,4 milliarder kroner, heter det videre i meldingen.

– Alle tog i Norge kjører på en kombinasjon av ny og gammel infrastruktur. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bygge nytt eller vedlikeholde det gamle; vi gjør begge deler. For at vedlikeholdsetterslepet ikke skal øke kreves det minimum 3,5 milliarder årlig. Derfor gjør vi nå omfattende grep som vil bidra til mer penger til vedlikehold, mer effektiv bygging av ny jernbane, slik at flere kan ta mer tog, sier Frimannslund.

Rundt 3.400 medarbeidere blir omfattet av endringene.

Fra 1. oktober har Bane NOR fire divisjoner: Utbygging, Drift og teknologi, Kunde og marked, samt Eiendom. Det helhetlige ansvaret for driften samles i Drift og teknologi, som vil få ansvaret for dagens jernbaneinfrastruktur, trafikkstyringen, ERTMS-programmet, jerbanetekniske fag, administrativ IKT og kjøreveis-IKT.

All planlegging og bygging samles nå i Utbyggingsdivisjonen. Dette innebærer at utbyggingsprosjekter og planprosjekter overføres fra dagens Infrastrukturdivisjon, som kryssingsspor, ombygging av stasjoner og andre viktige prosjekter som i dag ikke omfattes av de store utbyggingsprosjektene, heter det i meldingen.

Bane NOR håper å frigjøre en halv milliard kroner årlig fra 2023 ved blant annet å gjøre innsparinger på administrativ kontordrift.

Tidligere har Bane NOR skilt ut utføring av drift og vedlikehold til Spordrift AS. Eierskapet til Spordrift overføres til 1. januar 2021 til Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet vil delta i konkurransen om drift av banestrekningene som starter i 2021.

I tillegg er antall togledersentraler redusert fra åtte til fire, og skal ned til tre, skriver Bane NOR.

Alt ansvar for driften av jernbanestrekningene samles i samme lederlinje: Trafikkstyring, banestrekninger og teknologi slås sammen. Det innebærer et tydeligere ansvar for å levere punktlighet, men er også et stort grep for å ta digitalisering et steg videre.

Digitalisering blir førende for driftsapparatet i den nye organiseringen, heter det i pressemeldingen.