Arne Nævra i SV skjønner Bane NORs frustrasjon. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV: - Lett å forstå Bane NORs frustrasjon

SV mener Bane NOR kommer i skvis mellom flere kommandolinjer, og skjønner godt Gorm Frimannslunds ønsker om samme handlingsrom som Nye Veier har fått.

Bane NOR-sjef Gorm Frimannslund mener Bane NOR må få samme frihet som Nye Veier når de skal bygge ut jernbanen.

På Stortinget er det flere som nå begynner å snakke om et jernbaneselskap bygd opp etter Nye Veier-modell.

– SV har vært opptatt av rask og effektiv jernbanebygging i mange år, og vi har faktisk programfestet opprettelsen av et nytt, statlig selskap kalt «Nye Baner», lenge før Bård Hoksrud kom på ideen, sier SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra og viser til Frp-politikerens utspill i Byggeindustrien fra slutten av mars om at man burde hente inspirasjon fra Nye Veier og opprette et «Nye Baner»-selskap for jernbanesektoren.

Ikke rett fram

Ifølge Nævra vil SV se med åpent blikk på alle forslag på en bedre organisering av jernbaneutbyggingen, inkludert nye rammer for Bane NOR.

– Men vi vil likevel påpeke at det er sider ved Nye Veiers arbeidsform og raske gjennomføringsevne som utfordrer blant annet lokaldemokrati, areal og miljøhensyn. Dette må vi ta med oss også, sier Nævra.

Han har forståelse for at det er tungt for Bane NOR å jobbe effektivt under dagens modell der sektoren styres av Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Bane NOR leverer drift, vedlikehold, fornyelse og utbygging av prosjekter basert på avtaler inngått med Jernbanedirektoratet.

– Det er lett å forstå Bane NOR sin frustrasjon i skvis mellom flere kommandolinjer, og på et vis har de kommet litt i samme situasjon som Statens Vegvesen etter at Nye Veier AS ble opprettet. Trolig har Bane NOR rett, som Statens Vegvesen også har sagt, at de kunne gjennomført prosjekter like raskt og kontrollert som Nye Veier AS om de var gitt samme rammebetingelser og handlingsrom, sier Nævra. 

Vil ha skinner og tog på samme lag

Han mener regjeringens jernbanereform og en oppsplitting med flere selskaper har svekket styringen av jernbanen. 

– I drømme tenker ser jeg for meg en situasjon der skinner og tog ikke skilte lag, men ble styrt av et selskap som hadde hele ansvaret. Det kunne gjerne hete NSB. Nå må vi på et vis hele tiden redde stumpene og se på løsninger som kan funke etter jernbanereformen, der det er uklare kommandolinjer, kamp om fagfolkene og der underskogen av selskaper skal kjøpe og selge tjenester til hverandre, sier Nævra.