Fiksing i Valdres. Foto: Brødrene Dokken
Fiksing i Valdres. Foto: Brødrene Dokken

De fikset i Valdres – nå skal veimodellen brukes i hele landet

Statens vegvesen har evaluert pilotprosjektet E16 Fagernes-Øylo. Erfaringene er så gode at den såkalte Valdresmodellen skal tas i bruk ved utbedring av lavtrafikkerte tofelts riksveier i hele landet.