Mandag åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet
Mandag åpnet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres. Foto: Kristoffer Rød-Lindberg, Samferdselsdepartementet

Ministeren åpnet E16-prosjekt og skrøt av Valdresmodellen

Mandag 15. januar klipte samferdselsminister Nygård snora for ferdigstilling av utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo i Valdres.

Prosjektet var en del av Handlingsprogrammet for riksveier 2018-2023, der det ble satt av 500 millioner kroner til utbedring for å øke trafikksikkerheten og fremkommelighet på veien.

Prosjektet har utbedret 42 kilometer vei mellom Fagernes og Øylo, men det er særlig 25 kilometer mellom Hande og Øylo som har fått de mest omfattende utbedringene. På den resterende strekningen ble det foretatt punktutbedringer på spesielt ulykkesutsatte steder.

– Dette har vært en viktig utbedringsstrekning, og måten Statens vegvesen har jobbet her, også kjent som Valdresmodellen, vil vise vei for hvordan vi kan jobbe med utbedring, drift og vedlikehold på riksveier over hele landet. Dette er viktig i en tid der regjeringen ønsker å ta vare på de veiene vi har, sier Nygård om prosjektet.

Samferdselsminiseren røpet også at det er satt av midler til oppstart av på den siste delen av E16 i Valdres.

– Valdresmodellen innebærer at vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan og bygger nytt der vi må. Ved å involvere entreprenøren helt fra starten, er vi sikret gode løsninger og mest mulig veg for pengene. Erfaringene fra Valdres vil vi ta med oss i utviklingen av riksvegene flere andre steder i landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Brødrene Dokken AS har vært hovedentreprenør, og de har vært med helt fra starten.

– Det vanlige er at entreprenørene starter sitt arbeid når Statens vegvesen er ferdig med planlegging. Valdresmodellen innebærer at entreprenøren er med helt fra arbeidet med reguleringsplan. Slik bruker vi deres kompetanse og evne til å finne gode løsninger, sier Dahl Hovland.

Hun berømmer også kommunene for et godt samarbeid i prosessen.

– Hele regionen, med ordførerne i spissen, har jobbet målrettet sammen med næringslivet og Statens vegvesen i mange år for å få til bedre veg gjennom Valdres. Nå ser vi resultatet av arbeidet i bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, sier vegdirektøren.

Valdresmodellen handler om å få mest mulig vei for pengene, og består blant annet av:

* Tidlig involvering av entreprenørene

* Maksimal utnyttelse og gjenbruk av eksisterende vei gjennom forsterkning av veien

* Prioritere de tiltakene som gir økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet over lengre strekninger

* Bygging innenfor «tilfredsstillende standard» utifra veiens funksjon og trafikkmengde