Dagslys viktigst ved boligkjøp

En fersk undersøkelse viser at nordmenn er ikke er opptatt av hvor moderne eller energieffektiv boligen, det som teller mest er dagslys.

 

Flest, ni av ti, nordmenn rangerer at boligen har mye dagslys som viktig eller svært viktig. Syv av ti rangerer moderne løsninger og åtte av ti energieffektivitet som det samme. I et trangt boligmarked er et nytt vindu for å få inn mer lys viktigere enn et nytt bad når man skal oppgradere for å selge.

- Undersøkelsen viser at 85 prosent av oss her oppe i nord føler at dagslys påvirker dagsformen positivt til tross for at vi har lange mørke årstider. Desto viktigere blir det å bygge boliger som slipper inn så mye naturlig lys som mulig, sier administrerende direktør i VELUX Torgeir Øverås.

Dagslys er viktig. I alle salgsprospekter er lys en av egenskapene som er beskrevet. Vi vet også at dagslys gir et bedre inneklima og påvirker helsen positivt. Utfordringen er at ti prosent bor i boliger vi synes er mørke. Det er 2 243 000 boliger i Norge i følge SSB. Det betyr at cirka 220 000 av dem er mørke.
- Dagens trend med å bygge tett og smått fører til mørkere leiligheter. Her må vi være mer bevisst, ikke bare tenker effektiv utnyttelse av areal. Ofrer vi naturlig lys vil det går ut over helsa, sier Torgeir Øverås.

Maling, kunstig belysning kan gjøre boligen lysere. Et flertall har gjort tiltak for å gjøre boligen lysere viser undersøkelsen. Seks av ti har kjøpt inn bedre belysning og samme andel har malt i lysere farger. Bare fire prosent har satt inn takvindu selv om effekten for mange vil være størst ved et slikt tiltak. Ni prosent ville ha satt inn takvindu hvis de skulle gjøre boligen lysere.

Takvinduer slipper inn mer enn dobbelt så mye lys sammenlignet med fasadevinduer og er det mest effektive tiltaket for å få inn mer dagslys. For cirka 10 000,- kan man sette inn et flott takvindu.

Undersøkelsen er gjengitt under:
VELUX-undersøkelsen
Gjennomført av NORSTAT- representativ befolkningsundersøkelse med 1000 respondenter.
. Hvor lys eller mørk vil du karakterisere din egen bolig?
Svært lys 21 %
Lys 69 %
Mørk 8 %
Svært mørk 1 %
. Hvor viktig er det for deg å ha en bolig hvor mye dagslys slipper inn?
Svært viktig 50 %
Viktig 43 %
Lite viktig 5 %
Ikke viktig 1 %
. Hvor viktig var dagslysforholdene for ditt valg av bolig?
Svært viktig 27 %
Viktig 34 %
Lite viktig 14 %
Ikke viktig 14 %
.
. Hvilke av følgende tiltak har du gjort for å gjøre boligen lysere?
Malt i lysere farger 67 %
Tapetsert i lysere farger 26 %
Kjøpe inn bedre belysning 57 %
Sette inn flere fasadevinduer 14 %
Sette inn takvindu 4 %

Hvis du skulle gjøre boligen lyserer i tiden som kommer, hvilke av følgende tiltak ville du ha vurdert?
Malt i lysere farger 34 %
Tapetsert i lysere farger 12 %
Kjøpe inn bedre belysning 37 %
Sette inn flere fasadevinduer 10 %
Sette inn takvindu 9 %


Opplever du at dagslys påvirker din egen dagsform positivt
Nei 12 %
Ja 85 %

På en skala fra 1 til 4 der 1 er ikke viktig og 4 er svært viktig hvor viktig er følgende egenskaper for deg når det gjelder valg av bolig.
Fordeling av andelen som har svart viktig, svarkategori 3 og 4, på de ulike egenskapene
At boligen har mye dagslys 87 %
At boligen energieffektiv 80 %
At boligen har moderne løsninger 71 %
At boligen er bygget i en spesiell arkitektonisk stil 27 %
Beliggenhet nær tidligere bolig 35 %

Kort om Velux
Velux selger og markedsfører takvinduer på det norske markedet. I sortimentet takvinduer inngår komplimentære produkter som inndekninger, undertakskraver, utforingspaneler, solskjerming og manuell og elektrisk fjernbetjening. Produktene tilbys til alle typer bygg med skråtak - boliger som næringsbygg.
Produktene forhandles av byggevareforretninger i hele Norge.