COWI til Værste

Cowi flytter fra Fredrikstad til Værste-området på Kråkerøy.

 

COWIs Fredrikstadkontor er på plass i nye lokaler på Værste-området, Kråkerøy.

Begivenheten ble markert med champagnedåp av bygningen og taler. Med dette er en epoke på 20 år i Bryggeriveien over.

- At COWI flytter til fremtidsrettede lokaler i et spennende næringsområde, kan stå som et tidsriktig symbol på egen situasjon, sier regiondirektør Egil Bøckmann i en pressemelding.

COWI har i en årrekke vært med på å utvikle Værste-området fra et forfallent industriområde til et nytt senter for næring, kunnskapsutvikling og forskning.

- Å bidra til nyskaping og samfunnsutvikling slik vi har gjort her, bekrefter vårt mål som uavhengige rådgivere, konkluderer Bøckmann.

COWI er selv inne i en vekstfase med kjøpet av OptiKon as i Fredrikstad; et  firma med spesialkompetanse innen bygg- og maskinteknikk, olje, gass og industri.

COWI-bygget er godt synlig ved siden av Nye Fredrikstad Stadion.