93 ansatte mistet jobben da anleggsentreprenøren Contexo ble slått konkurs i begynnelsen av november. Nå tikker kravene i konkursboet inn.

Contexo-konkursen: Krav fra 100 kreditorer kan nå 200 millioner kroner

Utestående krav i Contexo-konkursen kan komme opp i 200 millioner kroner, ifølge bostyrer Jon Skjørshammer i Kvale Advokatfirma. Samtidig er det satt opp et nytt selskap i et forsøk på å videreføre entreprenørens avtaler.

Fredag 6. november var det slutt for anleggsentreprenøren Contexo fra Hønefoss. Det er meldt inn flere store krav til boet.

– Noen av de store kravene er svært usikre, blant annet erstatningskrav knyttet til rettstvister – deriblant et krav på 70 millioner kroner. Hvis man trekker ut det og en momsproblematikk på 60 millioner kroner, så er de samlede kravene mellom 70 og 100 millioner kroner pr i dag. Grunnen til at jeg sier det slik, er at når det åpner konkurs blir det meldt inn flere krav som springer ut av kontraktsforhold som avbrytes, sier bostyrer Jon Skjørshammer til Byggeindustrien.

– Hvor mange kreditorer er det totalt?

– Jeg vil anta det er mer enn 100, men jeg har ikke det tallet i hodet, sier Skjørshammer.

Contexo var blant annet i gang med tre anleggsprosjekter for Vestland fylkeskommune. Det er nå full stans i prosjektene Skiftesvik-Marikoven på Askøy, Breivika-Svelgen og Åstranda i Hyen som en følge av konkursen. Det er satt opp et nytt selskap som har tilbudt seg å ta over kontraktene.

– Vi har vært i kontakt med Vestland fylkeskommune om en mulig videreføring av kontraktene der, men det sa fylkeskommunen nei til.

– Hva var årsaken til det?

– Det må du nesten spørre fylkeskommunen om. Men det jeg kan si er at i forbindelse med konkursåpningen ble det satt opp et nytt selskap, X Anlegg, for å videreføre de avtalene. Fra boets side var det et ønske for på den måten å sikre jobb for alle de ansatte og for å begrense tapene til kreditorene, sier Skjørshammer.

Bostyreren var også oppnevnt som rekonstruktør av Oslo byfogdembete i arbeidet som har pågått med en såkalt rekonstruksjon av selskapet. Dette arbeidet lyktes ikke.

– Vi har en relativt god oversikt etter at vi har jobbet med rekonstruksjon av selskapet i lang tid. I teknisk forstand er ikke dette noe komplisert bo. Primæroppgaven nå blir å gjennomføre sluttoppgjørene slik at man får det man har krav på. I og med at det er store beløp, vil det ikke være tale om å ikke forfølge sakene. Det har vi sikret oss ressurser til å gjøre og har engasjert anerkjente entrepriseadvokater for å få sluttoppgjør, sier Skjørshammer.

– Er det noe håp om at kreditorene vil kunne få pengene sine?

– Selskapet har en stor sak mot Innlandet fylkeskommune, og hvis man vinner frem der så vil det bli en dividende til kreditorene uten at jeg kan anslå omfanget. Dette er en ligning med ukjente faktorer. En av de viktigste oppgavene i tiden fremover blir å gjennomføre tvisten mot Innlandet fylkeskommune og tilstrebe et høyest mulig oppgjør, sier Skjørshammer.

I juli hevet Contexo kontrakten med Innlandet fylkeskommune om utbyggingen av fylkesvei 33 over Tonsåsen. Begrunnelsen var at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser.

Samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune bekrefter i en kort kommentar til Byggeindustrien at de bestrider entreprenørens krav.

– Vi har mottatt sluttoppgjørskrav fra Contexo, men vi er uenige både i beløpet og grunnlaget for summene. Før vi foretar oss noe mer må vi få svare ut det kravet, som er vanlig prosedyre i slike saker. Deretter får vi ta møte med bostyret, sier hun.

Svarfristen er satt til 29. november.