Administrasjonsblokka på Torshovhøyden i Oslo. Illustrasjon: Blår

Consto bygger om Oslo-kontorbygg til leiligheter

Consto har fått i oppdrag å bygge det såkalte Administrasjonsbygget på Torshovhøyden i Oslo om til leiligheter.

Det skriver Consto i en pressemelding mandag.

Kontrakten om ombygging av kontorbygget Administrasjonsblokka i Sandakerveien på Torshov i Oslo til leiligheter ble nylig inngått mellom utbyggingsselskapet Sandakerveien 56 AS og Consto Eide, og er tredje kontrakt som er inngått mellom partene i prosjektet Torshovhøyden.

– Vi takker for tilliten og er meget fornøyde med å ha inngått ytterligere en kontrakt med Sandakerveien 56. Vi er godt i gang med de to første prosjektene, og vi har fått til et godt samarbeid med byggherren. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet også i dette prosjektet, sier daglig leder Anders Kristiansen i Consto Eide.

Totalt består Torshovhøyden av omtrent 130 leiligheter og parkeringskjeller fordelt på henholdsvis Sydblokka, Vestblokka, Administrasjonsblokka og Høyblokka, hvorav Consto skal oppføre de tre førstnevnte byggetrinnene.

Prosjektet vil videre bestå av utadrettede virksomheter på gateplan mot Sandakerveien og parken, samt store uteområder med grøntområder og lekeplasser, skriver Consto. Deler av eiendommen er regulert til barnehage.

Administrasjonsblokka består av 21 leiligheter, hvorav de minste er på 48 kvadratmeter og de største på nær 120 kvadratmeter. 70 prosent av leilighetene i Administrasjonsblokka skal allerede være solgt, heter det i pressemeldingen.

Kontrakten er en totalentreprise med en samlet verdi på 44 millioner kroner.

Sandakerveien 56 AS er eid av Orkla ASA og Macama AS. Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering mens Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet.