Illustrasjon: Sem & Johnsen

Consto Eide bygger Torshovhøyden

Consto Eide AS skal bygge Sydblokka på Torshovhøyden for Sandakerveien 56 AS.

Kontrakten har en samlet verdi på 43 millioner kroner, og gjelder for det første av totalt fire byggetrinn, skriver utbyggerne i en pressemelding. Sandakerveien 56 AS er eid av Orkla ASA og Macama AS forholdsvis 80 prosent og 20 prosent.

Totalt består prosjektet av cirka 130 leiligheter med parkeringskjeller, og det er solgt rundt 90 prosent av leilighetene i første salgstrinn. Deler av eiendommen er regulert til barnehage, men Oslo Kommune har per i dag ikke vedtatt utbygging.

Avtalen med Consto innebærer oppføring av Sydblokka som til sammen utgjør 18 boligenheter tilsvarende 1.140 kvadratmeter BRA. Igangsettelse forventes tidlig september med etterfølgende byggestart.

Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering, mens Constructive Development vil ha ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet.