Lilletorget på vestsiden av Vaterland er nettopp solgt. I forbindelse med prosessen lagde MAD arkitekter denne illustrasjonen for å vise et mulig høyhus på tomten. Dette kan være en stor berikelse for byen, mener Kurt SIngstad i MAD arkitekter. Ill.: MAD arkitekter

MAD: Høyhus til hovedstadens beste

– Bygges det gjennomtenkt og strategisk er høyhus det beste Oslo sentrum kan ønske seg, sier MAD-partner Kurt Singstad og peker på Lilletorget på vestsiden av Vaterland som en utmerket tomt.

Lilletorget ble nylig solgt, og i forbindelse med denne prosessen lagde MAD arkitekter en illustrasjon av hvordan det kan se ut i området om man bygger i høyden.

– Det handler om hva man kan få igjen ved å bygge på denne måten, sier Singstad.

Han peker på at et lite fotavtrykk gir gode muligheter for park og rause uteoppholdsrom. Dessuten skaper slike hus en høy konsentrasjon av mennesker som i sin tur gir grobunn for kafeer, butikker og lignende tilbud som kommer hele området til gode.

– Det er ikke høyden i seg selv, men hva vi kan oppnå av urbane kvaliteter som er avgjørende, sier Singstad.

Han slår fast at vi må se forbi gesimshøydene og fokusere på hva som skjer på gateplan der byens borgere faktisk befinner seg.

I strupen på arkitekt-lederen

25. mars i år rykket leder i Oslo Arkitektforening, Erik Collett, ut i Arkitektnytt med klar beskjed om at Oslo ikke bør bygge flere høyhus.

Collett tok senere opp tråden i et intervju med Aftenposten:

– Byen trenger ikke flere høyhus som bare står der og ikke snakker med omgivelsene sine. Vi har gjort samme feil to ganger, Oslo Plaza og Postgirobygget burde aldri vært bygget - det dessverre for sent å rive dem når de nå en gang står der, og nå snakker man om å gjøre feilen enda en gang, sa blant annet Collett til avisen.

Uttalelsen kom på bakgrunn av planene for Krystallklar, et hus med hundre meters høyde på tomten der Postterminalbygget ligger i dag. Singstad er helt uenig i påstanden.

– Kontaktflaten mellom gatene og Plaza og Posthuset er ikke bra. Men det har ikke noe med høyden å gjøre. Hvis man ser på Krystallklar som Collett kritiserer, har den en helt annen tilpasning til nærmiljøet og vil kunne bli en kjempeberikelse for Schweigaardsgate, mener Singstad.

Høyhusarkitektene

MAD arkitekter har i løpet av de siste årene fremmet flere forslag for bygninger med mange etasjer i høyden – og tilhørende bevissthet rundt hva som skjer på bakken der bygg møter by.

– Byen bygges av private aktører som er nødt til å tjene penger på det de holder på med. Med de tomteprisene som er i Oslo i dag, er det å bygge høyt en gyllen mulighet til å skape lønnsomme prosjekter – der poenget er at overskuddet kan føres tilbake til byen som allmennyttige tiltak, forklarer Singstad.

Hans poeng er at en eiendomsutvikler som får lov til å bygge høyt, også må forplikte seg til å etablere gode offentlige rom og publikumsrettet aktivitet i de nederste etasjene.

– På denne måten blir høyhusene til hovedstadens beste. Bolig- og kontormangel imøtekommes samtidig som det private næringslivet kan bidra til å skape en god by for alle, avslutter Singstad.