Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

Byrådet styrker Plan- og bygningsetaten

Byrådet i Oslo foreslår å styrke Plan- og bygningsetaten med 12 millioner kroner årlig, for å oppnå raskere plan- og byggesaksbehandling.

Byrådet foreslår også 19 millioner kroner til et nytt fagsystem til etaten som ett ledd i å effektivisere saksbehandlingen, skriver de i en pressemelding.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre saksbehandlingstider, og byrådet ønsker derfor å styrke effektiviseringsarbeidet i Plan- og bygningsetaten. Både utbyggere, kommunen og innbyggere er tjent med effektiv saksbehandling, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i Oslo kommune i meldingen.

Videre foreslår byrådet 10 millioner kroner til torg og møteplasser og 2 millioner kroner til Levende gater. Torg og møteplasser er et viktig arbeid for å ruste opp eller lage nye møteplasser i bydelene. I Levende gater kan beboere sette i gang aktiviteter og søke om få å stengt gatene sine midlertidig for biltrafikk for å bruke arealene annerledes.

– Jeg vil at det skal bli enklere for folk å ta i bruk gata der de bor på nye måter. De kan lage lekeplass, sitteplasser, dyrkingsprosjekter eller fylle gata med aktiviteter for å skape noe for nabolaget sitt. Gode nabolag er bra for samhold og trivsel, sier byråden.

Alle områder skal være gode steder å vokse opp i. For å bekjempe ulikhet, har byrådet en egen områdepolitikk som bidrar til en ekstra innsats i områder som har større utfordringer. I områdesatsingene har vi fokus på opprusting av nabolag, skape tilknytning til arbeidslivet, og sørge for at barn får en god oppvekst.

Byrådet foreslår å bevilge 119 millioner kroner til områdesatsingene i 2023. Fordelt på 57 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 33,3 millioner kroner til Oslo indre øst-satsingen og 28,5 millioner kroner til Oslo sør-satsingen.