Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener situasjonen i Europa og Norge gjør det nødvendig med et Oslo-budsjett som gir et økonomisk løft for oslofolk. Foto: Heiko Junge / NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener situasjonen i Europa og Norge gjør det nødvendig med et Oslo-budsjett som gir et økonomisk løft for oslofolk. Foto: Heiko Junge / NTB

Pandemi og prisutvikling påvirker budsjettet for Oslo

Byrådet i Oslo setter av 3 milliarder kroner i sitt budsjettforslag for 2023 til å møte lønns- og prisveksten, og 200 millioner kroner til økte strømutgifter.

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste: sosial utjevning, arbeid til alle og å kutte klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisen og prisveksten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Byrådet foreslår å øke støtten til energieffektivisering og foreslår en rekke tiltak for å bøte på ettervirkningene av pandemien, høyere strømpriser, renteøkning og økte matpriser. Det dreier seg om blant annet billigere kollektivtransport, økte satser for sosialhjelp, økt støtte til frivilligheten og gratis aktivitetsskole for 1. til 4. klasse.

– Krevende

– Veldig mange kommer til å oppleve at tida framover blir krevende økonomisk. Vår jobb i dette budsjettet er å svare på de utfordringene, gjennom å levere gode tjenester, forebygge utenforskap og gjøre byen grønnere, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byrådet foreslår også flere tiltak for å kutte klimautslippene, som karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, bilfritt byliv og økt satsing på sykkelveinettet. Kommunen skal også plante 100.000 trær innen 2030.

De høye strømprisene fører til at Oslo kommune gjennom eierskapet i Hafslund Energi får et nytt rekordutbytte på anslagsvis 2,5 milliarder kroner neste år, men nettopp prisveksten og økte lønninger fører til at byrådet likevel regner med at kraftinntektene blir spist opp, melder NRK.

– Rødt må med

Byrådets budsjettforslag for 2023 er på totalt 90 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer.

Byrådet er helt avhengige av Rødt for å få gjennom sitt budsjettforslag i bystyret og overfor Avisa Oslo bekrefter partiet at de er klare for forhandlinger.

Ifølge Nettavisen fører milliardsprekkene i prosjektet om ny reservevannforsyning til at byrådet mener vann- og avløpsavgiftene må økes kraftig. Tidligere har det blitt antydet at økningen vil være på 9 prosent i 2023, men nå legges det opp til en økning på 16,5 prosent neste år, og deretter det samme i 2024 før det øker til 17 prosent i 2025 og 17,2 prosent i 2026.