Oslo-byråd Hanna Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Byråd om Futurebuilt-kritikken: – Ingen motsetning mellom å bygge klimavennlig og rimelig

Mens Boligprodusentene refser Oslo kommune for satse på Futurebuilt-prosjekt på Furuset, mener byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) forbildeprosjektetet kan bygges både klimavennlig, rimelig og som studentboliger.

Drabantbyen Furuset fra 70-tallet er valgt ut av Oslo kommune til å bli et forbilde innen klimavennlig byutvikling.

Det mener Boligprodusentenes Forening vil gi dyrere boliger enn nødvendig i et område der betalingsviljen er lavere enn i mange andre Oslo-bydeler.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Jeg er helt sikker på at du kunne bygd Futurebuilt på Tjuvholmen og i Holmenkollåsen. Der finnes det sikkert et betalingsvillig marked. Men du legger ikke et Futurebuilt-prosjekt til Furuset der det i utgangspunktet er dårlig betalingsevne. Der burde man heller bygge massevis av studentboliger til unge mennesker. Det vil være positivt for hele området, og samtidig skape mer balanse i boligmarkedet, sa Boligprodusentenes Per Jæger til Byggeindustrien torsdag.

Feil premiss, mener byråden

Hele premisset til Boligprodusentene baserer seg på en motsetning som ikke eksisterer, mener byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen.

– Vi har massevis av eksempler på at det ikke er en motsetning mellom det å bygge klimavennlig og det å bygge rimelig, blant annet fra Zurich i Sveits. Dette er mer en diskusjon om hva man ønsker å få til, sier byråden til Byggeindustrien.

Hun forsikrer også om at de gjør det de kan for å få opp boligvolumet.

– Ett av de viktigste områdene som byrådet jobber med er nettopp å få opp takten på boligbyggingen i byen, og derfor har vi også satt ned et eget boligvekstutvalg som jobber med tiltak som kan bidra til økt volum. Samtidig så er klimautfordringen en av de aller viktigste utfordringene for vårt samfunn å håndtere i dag. Vi kan ikke sette disse tingene opp mot hverandre, men heller jobbe med to tanker i hodet samtidig, legger Marcussen til.

Usikkert om kostnad

Men om det blir dyrere eller billigere å bygge Futurebuilt-boliger sammenlignet med «vanlige» boliger, kan byråden på stående fot ikke svare på.

– Det blir tentativt, fordi vi ikke er kommet så langt i prosessen ennå. I dag har vi en områderegulering på plass, og så må man gjennom prosjekteringen på detaljregulerings- og byggesaksnivå se på hva kostnadsestimatene blir. Men studentboligprosjektet på Kringsjå, som også er et Futurebuilt-prosjekt, viser at det er mulig å bygge rimelig, mener Marcussen.

Hun tror Futurebuilt-prosjektet på Furuset på sikt kan være en katalysator for enda mer boligbygging i området.

– Ved å gjøre Furuset mer attraktivt og et forbilde-område, så vil det også bli mer attraktivt for fremtidige boligutviklere å satse på boligprosjekter her. Områdereguleringen gir i dag rom for mellom 1.600 og 2.300 boliger i Futurebuilt-prosjektet, avhengig om man bygger lokk over E6 eller ikke, sier hun. 

Mulig med studentboliger

Byråden mener også det er fullt mulig å bygge studentboliger på Furuset, slik Boligprodusentene etterlyser.

- Det er ingenting i veien for at studentboliger kan bygges som Futurebuilt-prosjekt, så her er det heller ingen motsetning. Det er heller ikke noe hinder i områdereguleringen på Furuset for at det kan etableres studentboliger her. Når noe er regulert til bolig, innebærer det at det både kan utvikles som ordinære boliger eller som andre boligtyper, eksempelvis studentboliger. Dette betyr at om noen skulle ønske å bygge studentboliger i noe av det området som er regulert til bolig i områdereguleringen for Furuset, er ikke reguleringen til hinder for dette, sier Marcussen.