Christian Hammer (f.v.), Gunnar Børøsund, Kjetil Pedersen(Opplæringsleder Byggopp Trøndelag), Jonny Rian (Kontorleder Byggopp Namdal), Petter Renbjør og Stein Kåre Fagernes.

BYGGOPP i EBA Trøndelag ekspanderer

EBA Trøndelag sitt opplæringskontor, BYGGOPP ekspanderer vesentlig etter at det i desember ble besluttet fusjon med OBN, Opplæringskontoret for Byggfagene i Namdalen. 

OBN endrer dermed navn til BYGGOPP Namdal hvor Jonny Rian blir avdelingsleder.

Opplæringsleder i EBA Trøndelag Kjetil Pedersen, får ansvaret for BYGGOPPs virksomhet i Trøndelag som fra nyttår får avdeling i Trondheim og Namdal.

- Vi ser fram til å styrke BYGGOPP Trøndelag med større tilstedeværelse nord i Trøndelag, og dermed kunne bidra til å styrke yrkesfag ytterligere i regionen samt å få nye dyktige kollegaer med god kompetanse på fagopplæring. Vi får en vesentlig økning med til sammen 120 medlemsbedrifter, 270 lærlinger og seks ansatte i BYGGOPP, sier Kjetil Pedersen.

Pedersen tror opplæringskontorenes rolle i fremtiden kan møte utfordringer og endringer.

- Et solid og større bransjekontor vil kunne stå sterkere både lokalt og sentralt sammen med de ni andre BYGGOPP-kontorene i Norge, sier han.

Jonny Rian ser fram til å tre inn som ansvarlig for BYGGOPP Namdal.

- Dette er noe vi har ønsket oss i lengre tid. Det å kunne bli en del av en tydelig og seriøs bransjeforening er vi sikker på at i fremtiden vil bidra til økt kvalitet i vårt arbeid med våre medlemsbedrifter, lærlinger og videregående skoler. Vi ser fram til å kunne benytte oss av det kompetente fagmiljøet BYGGOPP har med sine 10 kontorer og 2500 lærlinger i Norge. OLKWEB er bare et eksempel. OLKWEB er et digitalt dokumentasjonsverktøy som brukes underveis i læretiden for lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor. Dette verktøyet har vi nylig begynt å bruke mens BYGGOPP for ti år siden utviklet dette systemet sammen med Innit AS, sier Rian. Strukturen i arbeidsoppgaver har vært nokså lik tidligere men Rian tror allikevel dette vil slå positivt ut for alle som har tilknytning til nord i Trøndelag.