Daglig leder Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen. Foto: Jan-Gunnar Fjeldstad

Byggmesterforbundet: - Asker og Bærum er ute av kontroll

Byggmesterforbundet ber Asker og Bærum kommune bidra til å rydde opp i arbeidsmarkedskriminaliteten i regionen.

Det skriver Byggmesterforbundet i et åpent brev til Asker- og Bærum-ordførerne.

– Når skattemyndighetene, representert ved skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen, anslår det årlige omfanget for kommunene Asker og Bærum til hele 15 milliarder kroner årlig kan det konstateres at situasjonen i regionen er helt ute av kontroll. Skattemyndighetenes er, ifølge presseoppslagene, også av den oppfatning at kommunene Asker og Bærum ligger over landsgjennomsnittet.

Byggmesterforbundet mener både vanlige folk og de folkevalgte viser «betydelige innslag av naivitet» i møte med svart arbeid.

– Både skattedirektør og riksadvokat er tydelig på at omfanget er stort, til dels organisert gjennom kriminelle nettverk og således beskrives som mafialignende tilstander. Riksadvokaten understreker også at den økonomiske kriminaliteten er knyttet tett opp mot arbeidslivskriminalitet, og det dukker stadig opp historier om grov utnyttelse av arbeidskraft, særlig knyttet til både lovlig og ulovlig innvandring, skriver forbundet.

I brevet til ordførerne i Asker og Bærum påpeker Byggmesterforbundet hvor vanskelig det er for lovlydige bedrifter å konkurrere når konkurrentene «åpenlyst kan bryte lover og regler uten nevneverdig risiko, og i en situasjon hvor omgivelsene finner dette allment akseptert».

– Utvikling er skremmende og sterkt akselererende. Omfang og karakter av denne kriminaliteten har fått lov til å sette seg slik at det ikke lenger er en selvfølge at dette kan reverseres.

Som bygg.no tidligere har skrevet, måtte Lommedalen bygg i Bærum permittere 17 av 20 ansatte høsten 2014 på grunn av umulig konkurranse med kriminelle aktører.

I brevet til Asker- og Bærum-ordførerne trekkes bærumsentreprenørens skjebne frem som et tegn politikerne absolutt bør ta på alvor.

– Det anbefales at man på rådhusene gjør sine beregninger av hva det i sum innebærer når foretak og arbeidsplasser forsvinner i stor stil, og nye ikke lenger etableres. I tillegg til betydelig tap av skatte- og avgiftsinntekter har det offentlige også forpliktelser knyttet til arbeidsledighetstrygd, sosiale ytelser og annet når ledigheten øker. Så langt har dette ikke blitt tydelig grunnet en sterk økonomisk vekst gjennom mange år. Når vi nå går inn i en periode med mindre vekst og utfordringer for næringslivet og arbeidsmarkedet, vil man raskt oppdaget at det kan komme store menneskelige og økonomiske utfordringer når håndverks- og servicebedrifter med ansatte og muligheter for å ta inn lærlinger, ikke lenger finnes i markedet.

– Vi tillater oss å stille spørsmål om i hvilken grad den politiske ledelsen i Asker og Bærum vil engasjere seg i den situasjonen som nå er avdekket, avslutter Byggmesterforbundet.