Daglig leder Lars Petter Sjøvold i Byggmesteran. Foto: Byggmesteran

Byggmesteran tester nye løsninger for å minske sløsing

De neste ni månedene skal den Trøndelag-baserte entreprenøren Byggmesteran teste ut nye logistikk- og teknologiløsninger på prosjektet Bankplassen i Levanger.

Målet er å gjøre byggeprosessen mer effektiv og mer miljøvennlig, skriver entreprenøren i en pressemelding.

– Målet vårt er at vi skal kunne samle erfaringer som kommer hele byggebransjen til gode, sier daglig leder Lars Petter Sjøvold i Byggmesteran i meldingen.

I Bankplassen på Skogn i Levanger skal Byggmesteran bygge åtte leiligheter med parkeringskjeller for Stiklestad Eiendom AS. De har valgt dette prosjektet som testarena for de nye løsningene.

– Vi håper at de nye tekniske løsningene blant annet vil gjøre at vi trenger mindre tungtransport til og fra byggeplassene og at avfallshåndteringen blir bedre, sier Sjøvold.

Byggmesteran samarbeider med SINTEF Teknologiledelse og Bygger´n på prosjektet, som har fått arbeidsnavnet DigiTimber. Prosjektet er initiert av Industrinavet i Trøndelag, og får økonomisk støtte fra Distriktsforsk og Trøndelag fylkeskommune, eter det i pressemeldingen.

– Vi tror byggebransjen vil ha mye å tjene på å benytte flere digitale hjelpemidler, sier Sjøvold.

– Det kan hjelpe oss å identifisere både sløsingsområder og forbedringsmuligheter.

Materialene som bestilles til byggeplassen leveres hovedsakelig med lastebil. I forprosjektet planlegger Byggmesteran å bestille materiale bare én gang i uka, slik at det blir færre, men større leveranser til byggeplassen. Bestillingene skal skje via en app, forklarer han.