Fra venstre: Are Blindheim, adm.dir. Byggmann, Knut Egil Nordstrand, kjededirektør Byggmann, Jan Rostad, salgsdirektør Proff & Montèr Optimera, Knud Holm, Direktør Montér og Optimera Proff, Roger Blindheim, Styreformann Byggmann og Torbjørn Grønningsæter, utviklingssjef i Byggmann.

Byggmann og Optimera inngår storavtale

Ny avtale gjelder for perioden 2019 til 2024, og er verdt cirka 2,5 milliarder kroner.

Avtalen gjelder vareforsyning og logistikk til alle medlemsbedrifter i Byggmann-kjeden fra Optimera og deres Montér-butikker, samt leveranser direkte fra verk. Avtalen bygger videre på eksisterende avtale som ble inngått i 2013. Avtalen medfører at Byggmann Handel AS opphører sin aktivitet.

- Konkurransen i byggevaremarkedet blir stadig tøffere, ikke minst gjelder dette blant annet logistikk, tilgjengelighet, digitalisering og miljøløsninger. I tillegg kommer vi også sterkere ut ved å alliere oss med Optimera som har full nasjonal dekning og en geografisk match som passer vår kjede perfekt, sier Are Blindheim, administrerende direktør i Byggmann Gruppen AS i en pressemelding.

Byggmann har 122 frittstående medlemsbedrifter og er en av landets største boligkjeder.
I 2018 igangsatte medlemmene 911 boliger, og kjeden er med det blant Norges største boligbyggere.

- Den opprinnelige avtalen med Byggmann var starten på Optimera sin satsing inn mot boligkjeder tilbake i 2013. Derfor er det ekstra hyggelig for Optimera at vi nå får til dette sammen. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på det utvidede samarbeidet, sier Jan Rostad, salgsdirektør Proff & Montér i Optimera.