Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel (til venstre) og Ted Skattum i Skattum Handel. Foto: Byggmakker

Byggmakker kjøper Skattum Handel

Byggmakker Handel AS har avtalt å kjøpe samtlige aksjer i Skattum Handel AS.

Det skriver Byggmakker i en pressemelding torsdag.

– Jeg er svært fornøyd med avtalen vi har inngått. Kjøpet er et viktig ledd i vår strategi om å posisjonere oss for ytterligere vekst i det norske byggevaremarkedet og skape merverdi for våre profesjonelle samarbeidspartnere. Skattum Handel er i dag den neste største grupperingen i kjeden, og gjennom overtagelsen sikrer vi en betydelig del av volumet i kjeden, sier administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel.

Nesten 900 millioner i 2017

Skattum Handel har hovedkontor i Gjøvik og er morselskapet til ti byggevareutsalg tilknyttet Byggmakker-kjeden i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. I tillegg eier selskapet 34 prosent av Byggmakker Hønefoss. I 2017 oppnådde selskapet en omsetning på 877 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 42 millioner kroner. Skattum Handel eies 100 prosent av Skattum Holding AS, som igjen eies av Ted Skattum med en eierandel på 94 prosent, sønnen Niklas Skattum med fem prosent og øvrig familie med én prosent.

– Vi har hele tiden hatt et evighetsperspektiv på vår handelsvirksomhet. Samtidig har det skjedd mye i bransjen og i Byggmakker-kjeden den siste tiden. Vi må følge med på utviklingen og være endringsvillige. Byggmakker har store planer for sin satsing i Norge, og når de kom til oss med ønske om å kjøpe vårt handelsselskap, vurderte vi våre alternativer. Timing, pris og utvikling i eierstrukturen i bransjen gjorde at vi nå velger å selge til en internasjonal aktør som ønsker å satse tungt i hele Norge, uttaler Ted Skattum i pressemeldingen.

Alle avdelingene til Skattum Handel vil, ifølge meldingen, bestå og utvikles videre. I tillegg skal det satses på nye utsalgssteder, heter det i pressemeldingen. Daglig leder i Skattum Handel, Stian Molstadkroken, fortsetter å lede den videre utviklingen av virksomheten fra Gjøvik.

Attraktiv for proffen

For Byggmakker innebærer overtagelsen at kjeden styrker sin sentrale innkjøpsposisjon og øker muligheten for en mer effektiv drift, skriver de i pressemeldingen.

– Gjennom oppkjøpet får vi tilført verdifull butikkompetanse gjennom 320 dyktige medarbeidere som alle blir med over til Byggmakker-kjeden. Skattum Handel er svært veldrevet, og vil tilføre Byggmakker resultater, verdier og kompetanse som vi vil ha nytte av i mange år fremover. Derfor har vi også som kjøper inngått langsiktige leieavtaler for varehusene, sier Knut Strand Jacobsen.

– Oppkjøpet gjør det mulig å bli en enda mer attraktiv partner for våre profesjonelle kunder. Ved å gjeninntre i butikkvirksomheten sikrer vi dermed både øvrige medlemmer og skaper enda større mulighet for vekst og økt lønnsomhet i et sterkt voksende marked, avslutter Jacobsen.

Overtagelsen vil, ifølge pressemeldingen, bli gjennomført så snart Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet.