Fra Barhals mot Vinjeøra. Foto: Berthelsen & Garpestad

Fra Barhals mot Vinjeøra. Foto: Berthelsen & Garpestad

Byggingen av ny E39 mellom Stormyra og Staurset er i gang

10,6 kilometer ny europavei i Heim kommune i Trøndelag er nå under bygging. Strekningen skal åpnes for trafikk høsten 2026.

E39 fra Stormyra til Staurset er den siste parsellen på E39-prosjektet mellom Betna og Stormyra. Anleggsarbeidet på den siste parsellen kom i gang i juni i år og byggetiden er beregnet til å være drøyt to år.

– Første parsell på ny E39mellom Betna og Stormyra startet bygging i 2020, og når strekningen mellom Stormyra og Staurset står ferdig om drøyt to år det bygget totalt 28 kilometer ny europavei mellom Betna og Stormyra. Den nye veien gir reduksjon i reisetid på syv minutter, og kjørelengden reduseres med fem kilometer sammenlignet med dagens E39, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Kontrakt med entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS ble signert i april i år. Anleggsarbeidet vil etter hvert påvirke E39-trafikken og beboere mellom Vinjeøra og Staurset. Det blir mye arbeid på og langs vegen, og dagens E39 stenges i korte perioder ved sprengning.

Omtrent halve strekningen ligger i samme trase som dagens vei. 

– Ny vei legges utenom tettstedet Vinjeøra, og reduserer gjennomgangstrafikken. Det skal bygges et nytt kanalisert veikryss mot fylkesveg 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, et T-kryss på Barhals og tilhørende avkjørsler, sideveier og landbruksveier, melder Vegvesenet.

Om lag halve den 10 kilometer lange strekningen mellom Stormyra og Staurset vil få fartsgrense 90 km/t. I tillegg til veibyggingen skal det bygges syv betongkonstruksjoner. Det er satt krav om at minimum 20 prosent av gravemaskintimene og minimum 30 prosent av massetransportstimene skal utføres med nullutslipp.

— Vi er glade for endelig å være i gang med siste delparsell på E39 mellom Betna og Stormyra, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Helge Innerdal, i meldingen.