Ved Meteorologisk institutt er atkomsten tilgjengelig for rullestolbrukere, med slak stigning og fast dekke. Foto: SINTEF Byggforsk

Byggforskserien med nye løsninger for atkomst og inngangsparti

Byggforskserien fra SINTEF kommer med reviderte anvisninger om atkomst, inngangsparti og kommunikasjonsveier.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding på sine nettsider onsdag.

To anvisninger i Byggforskserien om atkomst, inngangsparti og kommunikasjonsveier er nå revidert, heter det i meldingen.

323.101 Atkomst og inngangsparti gjennomgår krav og anbefalinger for utforming av gangatkomst og inngangsparti til byggverk. Kravene og anbefalingene gjelder både ved prosjektering av nye byggverk og ved endring av atkomstforhold ved eksisterende byggverk.

Anvisningen viser generelle krav i byggteknisk forskrift (TEK17), samt særskilte krav til tilgjengelighet og universell utforming, skrier SINTEF Byggforsk.
363.110 Kommunikasjonsvei og entre i boligbygninger omhandler både felles kommunikasjonsvei i boligblokker og privat entre i alle typer boliger. Anvisningen gir oversikt over krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og beskriver funksjoner og plassbehov. Anvisningen viser også eksempler på utforming.