Direktør Bengt Herning i Virke Byggevarehandel.

Byggevare-BIM til frokost

Virke arrangerer et frokostseminar om BIM den 7. mai.

Handelen har lenge vært avventende til den digitale utviklingen, men ifølge Virke ser de nå en dreining mot at flere og flere vil benytte BIM ikke bare til prosjektering, men og også til valg av løsninger.

- Og skal man få til løsninger så må man ha konkrete produkter, ikke en tegning av et generisk produkt. Hvordan vil dette valget gjøres, av hvem og på hvilken måte? Vi har ikke alle svarene på dette, men jeg tror vi har problemstillingen ganske klart for oss, og vi er i ferd med å planlegge veien videre. Orientering om hvor vi er og hvor vi er på vei kommer i dette møtet, skriver direktør for Virke byggevarehandel, Bengt Herning i en e-post.

Herning er sammen med Rupert Hanna fa Skanska, Janne Aas-Jakobsen fra Consigli og Halvard Gavelstad fra Norsk Byggtjeneste blant foredragsholderne på frokostmøtet den 7. mai.