I løpet av 4-5 uker vil lakseslakteriets hovedkonstruksjon med rundt 600 tonn stål komme på plass. Det er Robertson Nordisk som har stålkontrakten med Sortland Entreprenør, og de samarbeider med IPOA på stålleveransen. Foto: Sortland Entreprenør

I løpet av 4-5 uker vil lakseslakteriets hovedkonstruksjon med rundt 600 tonn stål komme på plass. Det er Robertson Nordisk som har stålkontrakten med Sortland Entreprenør, og de samarbeider med IPOA på stålleveransen. Foto: Sortland Entreprenør

Bygger lakseslakteri med 600 tonn stål

I løpet av få uker skal en hovedkonstruksjon med rundt 600 tonn stål reises under byggingen av Holmøy Maritimes lakseslakteri i Nordland. Byggherren er fornøyd med starten totalentreprenør Sortland Entreprenør har hatt i prosjektet.