Byggenæringen trenger forutsigbarhet for å kunne levere best mulig

Tirsdag la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her ble mange milliarder delt ut til ulike formål, og byggenæringen kan også glede seg over nye midler til ulike oppdrag i månedene som kommer. Men er det nok til å kunne sikre den forutsigbarheten næringens aktører trenger?

Valgkampen er allerede så smått i gang, og partiene er i ferd med å posisjonere seg frem mot det som skal skje i september. Dette kommer også frem i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag formiddag. Lekkasjene hadde allerede vært mange i forkant av fremleggelsen, og milliardene satt løst. Det ble også selvsagt spart noe frem til selve fremleggelsen av hele pakken, og resultatet viser at det kommer god del penger som vil tilføre byggenæringens virksomheter mer aktivitet.

Men det kunne selvsagt vært bevilget mer. Den siste tids meldinger om det enorme etterslepet innen ulike deler av det norske samfunnet medfører at man selvsagt både kunne og burde bevilget mer til dette formålet. Det blir mer som en dråpe i havet med hva som kom frem i forslaget tirsdag. Skulle man klart å få frem tiltak som virkelig monner, må man selvsagt putte langt mer i potten. Ikke minst har man behov for mer til kommunene. Det foreslås å bevilge over sju milliarder ekstra koronakroner til kommunene i inneværende år. I tillegg foreslås det å bevilge mellom 2-2,4 milliarder ekstra kroner i frie midler til neste år. Dette vil bidra, men mye av dette blir spist opp av faste utgifter og det gjenstår å se hvor mye som faktisk til slutt vil ende opp med å ta igjen noe av etterslepet vi ser inne flere av kommunenes sektorer.

Det ble også bevilget noe penger til samferdselssektoren og andre offentlige tiltak, samt at det ble gitt grønt lys til flere storprosjekter. Dermed kan næringen se at det er kommet ekstra midler som vil bidra til å holde aktiviteten oppe i landets største fastlandsnæring. Men det trengs mer for å kunne sikre den forutsigbarheten næringen trenger for å kunne levere best mulig. Byggenæringen har klart å holde aktiviteten imponerende høyt oppe i løpet av det spesielle året vi har lagt bak oss. Mange kan vise til en solid utvikling, gode tall og rimelig fulle ordrebøker. Men bildet varierer mellom regionene og type bedrifter. Mange begynner nå også i stor grad å leve på noe tynnere ordrebøker, som ble inngått i en tid før koronaen kom over oss.

Mange er spente på hva som kommer rundt neste sving, og i dette bildet er det viktig at det offentlige kan levere forutsigbare rammer ved å sikre at planlagte prosjekter kommer som forutsatt. Til dette trengs det også økonomisk forutsigbarhet for de offentlige byggherrene, noe staten i stor grad må være med på å bidra til at skjer.

Dette gjelder definitivt også kommuneøkonomien rundt om i landet som er så viktig for byggenæringen. Faren er selvsagt til stede for at kommunene vil sette en rekke byggeprosjekter på vent når andre presserende oppgaver kommer. Forhåpentligvis vil det ferdigforhandlede budsjettet som skal vedtas i Stortinget reflektere behovet som finnes rundt om i landet. Mange håper derfor opposisjonen vil være med på å bidra til at kommunene får flere midler slik at de kan sette i verk sine sårt tiltrengte byggeprosjekter, og som da også kan være med på å bidra til den viktige forutsigbarheten for byggenæringen. Næringens størrelse i seg selv vil være viktig for å sikre at sysselsettingen opprettholdes i alle landets kommuner, og dermed bidra til at vi kommer ut av koronakrisen best mulig rustet.