I fjor kjørte Fagskolen Innlandet to fagmoduler for Moelven Limtre. Halvparten av forelesningene ble håndtert av fagskolen og den andre halvdelen av ledere og mellomledere i bedriften.
I fjor kjørte Fagskolen Innlandet to fagmoduler for Moelven Limtre. Halvparten av forelesningene ble håndtert av fagskolen og den andre halvdelen av ledere og mellomledere i bedriften.

Byggenæringen etterspør fagskolens lavterskeltilbud

Fagskolen Innlandet tilbyr en egen portefølje med korte fagmoduler som gjennomføres lokalt. Moelven Limtre er blant selskapene som har benyttet seg av det skolen beskriver som et lavterskeltilbud.